Svenskamagasinet
WebAKTUELLA
TEMPERATURER

Costa del Sol
Click for Málaga, Spain Forecast

Stockholm
Click for Stockholm, Sweden Forecast


Malaga webcam
Málaga Webcam
Se Svensk TV

Fråga advokaten: Ska mina föräldrar skriva sig i Sverige eller Spanien eller både och?

Hej! Mina föräldrar är gifta och planerar att flytta hit. Pappa vill skriva sig här då han har företag här nu och vill bli Autonomo. Om man är gifta: Kan den ena personen skriva ut sig från Sverige och bli resident här, medan den andra är skriven i Sverige? De äger en fastighet tillsammans i Sverige och en här.


Av Jonas Nordgren, Advokat vid Advokatfirman Göran Rise

Hej! Tack för din fråga.

Om dina föräldrar planerar att flytta till Spanien anses de vara residenta när de stadigvarande vistas här, d.v.s. mer än 183 dagar per år. De kan vara residenta i Spanien även om de inte tagit itu med pappersarbetet för att formalisera det.

Skulle det vara så att dina föräldrar inte kommer att bo tillsammans i Spanien kan din pappa vara resident i Spanien och din mamma resident i Sverige. Dock kommer upplägget med största sannolikhet att ifrågasättas av myndigheterna eftersom ett gift par i normalfallet stadigvarade bor tillsammans, i vart fall har sin fasta bostad på samma vis.

Det innebär att det ankommer på din pappa att bevisa att han inte är bosatt i Sverige och att han istället uteslutande är bosatt i Spanien. Innehavet av en fastighet (inredd för årentruntbruk) i Sverige innebär också en väsentlig anknytning till Sverige och att din pappa måste bevisa att han inte längre är bosatt i Sverige.

För din mamma finns å andra sidan risken att de spanska myndigheterna kan komma att anse att hon är bosatt i Spanien. Är det så att dina föräldrar avser att flytta till Spanien bör de i samband med flytten anmäla detta till både svenska och spanska myndigheter och därigenom bli residenta i Spanien. Om en flytt är beroende av skattekonsekvenserna bör de gå igenom vad konsekvenserna blir beroende på om de anses vara skattskyldiga i Sverige eller i  Spanien, för att kunna välja den förmånligaste lösningen.

Är det så att de tänkter flytta till Spanien blir de båda residenta i Spanien, men om det inte är deras avsikt bör de anlita expertis inom området så att situationen löses på bästa vis.