Svenskamagasinet
WebAKTUELLA
TEMPERATURER

Costa del Sol
Click for Málaga, Spain Forecast

Stockholm
Click for Stockholm, Sweden Forecast


Malaga webcam
Málaga Webcam
Se Svensk TV

Fråga advokaten: Hur blir man ensam lagfaren ägare till en fastighet vid en skilsmässa?

Hej! Min make och jag har beslutat oss för att gå skilda vägar. Förmodligen blir det jag som ”köper ut” honom från fastigheten som vi äger på Costa del Sol. Hur bör jag gå till väga för att bli inskriven som ensam lagfaren ägare till fastigheten i Fastighetsregistret?


Av Jonas Nordgren, Advokat vid Advokatfirman Göran Rise

Hej! Tack för din fråga. Om du köper ut din make kommer det att innebära oönskade skattekonsekvenser, både för honom och för dig, till skillnad från om du löser ut honom och genom bodelning tillskiftas hela fastigheten. Det är därför av vikt att du tillskiftas hela fastigheten genom bodelning och inte genom köp. Det gäller inte bara fastigheten i Spanien utan även eventuell fastighet eller annan egendom i Sverige.

Vid bodelningen upptas fastigheten till marknadsvärdet minskat med eventuella skulder hänförliga till fastigheten vilket även inkluderar latent kapitalvinstskatt. För fastigheten i Spanien bör ni i beräkningen, utöver latent kapitalvinstskatt, även ta hänsyn till plusvalía-skatten som också skall betalas. I många fall kan denna skatt uppgå till betydande belopp och det är därför viktigt att beräkningen görs med hänsyn tagen till plusvalían.

För att du skall kunna skrivas in som ensam lagfaren ägare till fastigheten är det viktigt att ni tar hänsyn till spanska formkrav. Om ni inte har anlitat advokat som biträtt vid framtagandet av bodelningen bör ni göra det när bodelningen skall formaliseras och bodelningsavtal upprättas. Detta för att säkerställa att bodelningen uppfyller spanska formkrav och därmed kan ligga till grund för inskrivningen i det spanska fastighetsregistret.

Vi har erfarenhet av den här typen av ärenden och kan hjälpa er med såväl beräkning av värdet av fastigheten med hänsyn taget till skatterna och tillse att bodelningsavtalet uppfyller såväl svenska som spanska formkrav.