Svenskamagasinet
WebAKTUELLA
TEMPERATURER

Costa del Sol
Click for Málaga, Spain Forecast

Stockholm
Click for Stockholm, Sweden Forecast


Malaga webcam
Málaga Webcam
Se Svensk TV

Är vi i slutet av en Börscykel eller i början av en Konjunkturcykel?

Detta är en återkommande fråga investerare ställer, och frågan är i högsta grad relevant.


Av Ruben Larsen, Haga Kapital, +34 616 854 498
e-post: ruben@hagakapital.se


Blickar vi bakåt från mitten av 80 talet till i dag kan vi konstatera att amerikanska aktier och europeiska aktier har korrelerat väl helt fram till 2010. Senaste 5 åren har däremot amerikanska aktier stigit kraftig medan europeiska aktier har rört sig sidledes. 
I ett historiskt perspektiv har vi oftast haft en stärk aktiemarknad i slutet av en positiv konjunkturcykel med hög tillväxt.

Om vi börjar med att studera konjunkturen och den globala tillväxten senaste 5 åren kan vi knappast säga att en konjunktur uppgång med hög tillväxt har ägt rum. Dock kan man konstatera att hushållens balansräkningar har förbättrats signifikant samt att trenden på arbetsmarknaden har sätt en tydlig vändning.
Prisuppgången på amerikanska aktier kan nog bäst förklaras med investerarnas brist på alternativ.
Finanskrisen slog ut hushållens förmåga att konsumera och i förlängningen fick bankerna problemlån och säkerheter som minskade i värde.

Sen dess har vi haft en situation med extremt låga räntor, ett Europa med statsfinansiella problem och tillväxtekonomier som sliter med låga råvarupriser. 
I detta klimat och brist på alternativ har investerare flockats kring amerikanska aktier.

Slutet av börscykel eller början av konjunkturcykel?
Det fins såklart argument för båda alternativ men tittar man på vad som har ägt rum senaste 7 åren tror jag vi är i början av en konjunktur återhämtning och inte i slutet av en börscykel. 
Priset på amerikanska aktier kommer nog inte att fortsätta upp i samma takt och ligger med all sannolikhet något före konjunkturen. 
Europa och USA är i början av en konjunkturuppgång där hushållens konfidensnivå kring framtida finansiell ställning kommer vara drivkraften. Konsumtionen vill försätta öka och investeringar kommer tillbaks som ett resultat av högre efterfrågan samt lättare tillgång på krediter då utlåningen vänder tillbaks.
Kvantitativa lättnader i Europa vil ge en billigare Euro och starka exporten. I takt med att fundamentet i Europa förbättras och oron för statsfinansiella problem minskar är det högst sannolikt att investerare kommer att flockas kring europeiska aktier.

Närmaste 3 åren vill vi nog se en återhämtning på europeiska aktier där pris i relation till lönsamhet vill ligga i paritet med amerikanska aktier. 
Råvarutunga tillväxt ekonomier som Brazil och Ryssland vill nog släpa efter intill överkapaciteten på råvaror absorberas.