Svenskamagasinet
WebAKTUELLA
TEMPERATURER

Costa del Sol
Click for Málaga, Spain Forecast

Stockholm
Click for Stockholm, Sweden Forecast


Malaga webcam
Málaga Webcam
Se Svensk TV

Advokatspalten: Kan man bli dömd två gånger för samma sak?

Häromdagen när vi satt och diskuterade livets väsentligenheter och oväsentligheter över några glas Rioja kom vi in på frågan om det är möjligt att bli dömd två gånger för samma brott.


Jonas Nordgren, Advokat vid Advokatfirman Göran Rise

Går det att bli dömd för något två gånger, första gången i Sverige och andra gången i Spanien, till exempel?

Rätten inte bli dömd två gånger, ”ne bis in idem”, är en allmän rättsprincip och är även inkluderad i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. Av principen följer att du inte skall bli lagförd två gånger för samma gärning. 
Det avsåg ursprungligen rätten att inte bli lagförd två gånger i samma stat men med tanke på EU:s organisation och karaktären av samarbetet medlemsländerna emellan ska rättigheten vara effektiv inom hela EU. För drygt ett år sedan aktualiserades frågan om ”ne bis in idem” när Spanien med hjälp av en europeisk arresteringsorder begärde att JF skulle utlämnas från Sverige. I Sverige hade han precis friats från åtal gällande narkotikasmuggling och släppts från häktet. Han blev på spansk begäran ånyo häktad och utlämnades till Spanien, efter att Stockholms tingsrätt prövat om det handlade om dubbel lagföring. Tingsrätten ansåg att det i viss utsträckning var samma bevisning som åberopats i såväl Spanien som i Sverige, men att det rörde sig om två olika brottsliga gärningar.

Tolkningen av vad som utgör den brottsliga gärningen kan göra att samma omständigheter ligger till grund för prövningen av olika brottsliga gärningar i olika stater. I fallet Jonas Falk åtalades han först i Sverige för narkotikabrott och senare i Spanien för bland annat penningtvätt.

I Sverige har man skilt på den straffrättsliga sanktionen och den förvaltningsrättsliga sanktionen. Ett exempel på det och som åtgärdas i det svenska rättsväsendet är fängelse för skattebrott som utdöms av tingsrätten och är en straffrättslig åtgärd i jämförelse med det förvaltningsrättsliga ingripandet ”skattetillägg” som påförs av Skatteverket. Tidigare bedömdes inte skattetillägget som en straffrättslig åtgärd och därför kunde man bli straffad två gånger, både i tingsrätt i förvaltningsrätt, när straff utdömdes för skattebrott och även ett skattetillägg.

En liknande situation uppstår vad gäller rattfylleri. En klient dömdes i Spanien för rattfylleri, tvingades att betala böter och fick indraget körkort under ett år. Han satt dessutom i häkte. När han sedermera avtjänat det spanska straffet fick de svenska myndigheterna kännedom om hans brott i Spanien och de drog då in hans körkort under en tid av drygt ett år. Total tid med indraget körkort två år. De svenska myndigheterna ser inte åtgärden med det indragna körkortet som ett straff och att han därigenom skulle bli bestraffad två gånger så de drog in körkortet för honom. – Tänk ”vilken tur” han haft om han bara straffats i ett land, särskilt då båda länderna ansåg att ett år var en lämplig strafftid för att dra in körkortet men han blev i praktiken bestraffad med dubbel tid för samma gärning. En kränkning av hans mänskliga rättighet, ne bis in idem.