Svenskamagasinet
WebAKTUELLA
TEMPERATURER

Costa del Sol
Click for Málaga, Spain Forecast

Stockholm
Click for Stockholm, Sweden Forecast


Malaga webcam
Málaga Webcam
Se Svensk TV

Advokatspalten: Resident i Spanien?

"Min fru och jag har en trevlig villa i Marbella där vi spenderar så mycket tid som möjligt. Jag har haft svårt att helt sluta arbeta och spenderar därför ganska mycket tid i vår lägenhet i Sverige när jag är där och jobbar som konsult på mitt gamla företag. Frugan och jag har ännu inte blivit residenta i Spanien men vi funderar på om det kan vara en bra ide. Vad jag hört påverkar det arvsskatten bland annat?"


Av Jonas Nordgren, Biträdande jurist vid Advokatfirman Göran Rise

Hej, Tack för din fråga. Det är mycket möjligt att ni idag är ”residenta” i Spanien, utan att ni är medvetna om det. Med begreppet resident, i det här fallet i Spanien, avses att ni har hemvist och är stadigvarande bosatta i Spanien.

Även om ni inte gjort ett aktivt val och anmält er inflyttning till Spanien kan det vara så att ni ändå anses vara residenta genom att ni spenderar merparten av året i Spanien. Avgörande är inte om ni har en residencia-handling eller ej.

Det är fullt möjligt att ni är folkbokförda enligt konstens alla regler i både Sverige och Spanien och därigenom är ”residenta” i båda länderna, eller att ni likaledes – i vart fall ”på pappret” inte är residenta i något av länderna.

Att avgöra i vilket land ni anses vara residenta och ha er hemvist är något som slutligen kan komma att avgöras av domstol och då med hänsyn tagen till en mängd olika faktorer. Tiden som spenderas i respektive land är givetvis av stor betydelse vid bestämmandet av hemvisten. Om du vistas mer än halva året i ett land kan man utgå från att du även har hemvist där. En bedömning får göras i det enskilda fallet med utgångspunkt från bland annat, var permanentbostaden finns, språkkunskaper, sociala relationer, medborgarskap, närmaste familj (make/maka och barn), arbetsplats, barnens skolgång, bil, etc.,

Var du och din fru har hemvist kan få betydelse i ett flertal olika fall, till exempel:
I vilket land ni skall betala inkomstskatt 
Arvsskatt
Vilket lands lag som anger vad som ingår i bodelning
Vilket lands lag som ska tillämpas på arv, makes arvsrätt och bröstarvingens laglott
Barnbidrag, bostadsbidrag och andra rättigheter enligt socialförsäkringssystemet

Är det så att ni har er hemvist i Spanien bör ni också ordna med de formalia som skall göras när man är resident i Spanien.

Om det är förmånligast för er att vara residenta i Spanien är en helt annan fråga och kräver en genomgång av era specifika förutsättningar.

Kontakta oss gärna om du vill gå igenom vad som gäller i ditt enskilda ärende.