Svenskamagasinet
WebAKTUELLA
TEMPERATURER

Costa del Sol
Click for Málaga, Spain Forecast

Stockholm
Click for Stockholm, Sweden Forecast


Malaga webcam
Málaga Webcam
Se Svensk TV

Spanien ett skatteparadis för vissa

För att locka utlänningar till Spanien har det från 1 januari 2015 införts nya skatteregler som måste anses vara mycket lockande. Utlänningar som böjar arbeta i Spanien efter den 1 januari 2015 kan få en speciell förmån. Bo Wennertorp vid den svenska revisionsbyrån Global Accounting SL i Marbella redogör för de nya reglerna. Reglerna heter inpatriate regime.


Av Bo Wennertorp, den svenska revisionsbyrån Global Accounting i Marbella.
e-post: bosse@globalaccounting.es


Förmånen består av följande delar:
Arbetsinkomster upp till 600,000€ per år skattas rakt av med 24 %.
Ingen förmögenhetsskatt på tillgångar utanför Spanien.
Ingen skatt på värdepappersaffärer som sker utanför Spanien, dvs ingen spansk skatt på reavinster, räntor, utdelningar så länge transaktionen sker utanför Spanien.

Vad krävs då för att få dessa skatteförmåner? Jo det är ett antal punkter som måste vara uppfyllda:
Man måste ha fått ett jobberbjudande från ett spanskt företag. Detta företag får ej illhöra den sökande.
Man får ej ha varit resident under de senaste 10 åren i Spanien.
Man måste ansöka om få omfattas av dessa nya regler.
Man omfattas av de nya reglerna under max 6 år.
Värdepapper som ej avyttrats under sexårsperioden anses sålda på sexårsdagen till marknadsvärdet varvid en reavinst kan tillkomma.
Reglerna gäller ej professionella idrottsmän.
Skatteverket kan besvara den sökandes ansökan negativt, dvs avslå ansökan.

Vad kan strategin vara:
Skaffa dig ett jobb i Spanien. Detta behöver ej vara ett välavlönat arbete.
Ansök om att få tillhöra inpatriate rgime.
Sälj under sexårsperioden ut alla värdepapper där det kan finnas reavinster, tag utdelningar så mycket du kan under sex år på dina värdepapper utanför Spanien.