Svenskamagasinet
WebAKTUELLA
TEMPERATURER

Costa del Sol
Click for Málaga, Spain Forecast

Stockholm
Click for Stockholm, Sweden Forecast


Malaga webcam
Málaga Webcam
Se Svensk TV

Fråga advokaten: Hur tar svenska advokater betalt när man köper bostad i Spanien?

Hej! Jag ska köpa en fastighet i Marbella och ska anlita en jurist för att hjälpa mig med detta. Jag har förstått att spanska abogados tar betalt i procent av priset på fastigheten. Hur gör ni svenska advokater?


Av Lars Isacsson, Advokat, Advokatfirman Göran Rise

Om man anlitar en spansk abogado för ett fastighetsköp är priset  oftast ett fast arvode om en procent av priset på fastigheten. Vanligtvis har en abogado också ett minimiarvode vilket gör att det kan motsvara en högre procentsats  för fastigheter i något lägre prisklasser.

En svensk advokat måste följa det svenska Advokatsamfundets regler om s k god advokatsed. När det gäller arvodet ska detta vara ”skäligt” utifrån arbetets omfattning, hur komplicerat ärendet har varit, objektets värde, resultatet, m m. Det är alltså andra arvodesprinciper som gäller för svenska advokater. Ingenting hindrar att du och advokaten gör en överenskommelse om arvodet innan uppdraget påbörjas, men det är en avgjord fördel för dig som klient att den som hanterar ditt köp gör detta utan att ta hänsyn till att ett ”arvodestak” i form av en procent av köpeskillingen har nåtts utan istället gör det i överenskommelse med dig om vilken detaljnivå och säkerhetsnivå/granskning du önskar. Ett ”arvodestak” riskerar ibland nämligen också att bli ett ”arbetstak”.

Om du anlitar en svensk advokat kan du på förhand komma överens om arvodet. Om det senare visar sig att arbetet blir mer omfattande eller komplicerat än vad som ni förutsatte tar advokaten kontakt med dig för att diskutera hur ärendet ska hanteras och hur detta påverkar arvodet. Ni träffar då en ny överenskommelse om arvoderingen och ditt ärende hanteras med full kraft utan hänsyn till ett ”arvodestak”.

Du är välkommen att kontakta oss för ett första möte. Då lämnar vi dig, utan kostnad, en offert på arbetet efter att vi fått möjlighet att prata med dig och bildat oss en uppfattning om förutsättningarna i ditt ärende.