Svenskamagasinet
WebAKTUELLA
TEMPERATURER

Costa del Sol
Click for Málaga, Spain Forecast

Stockholm
Click for Stockholm, Sweden Forecast


Malaga webcam
Málaga Webcam
Se Svensk TV

Djurspalten: Naturligt skydd mot parasiter med Diatomaceous Earth

Diatomaceous Earth är ett certifierat fodertillskott för djur. Ett effektivt tillskott som är helt naturligt och helt fritt från kemikalier – och som har använts i över tusentals år. Kineserna använde det för att kontrollera parasitangrepp hos djur i fyratusen år och indianer i Amerika lagrade sitt spannmål med hjälp av DE för att undvika angrepp från parasiter.


Vad är då Diatomaceous Earth?
Jo, det är miljoners miljoners kiselalger. Diatomer är akvatisk encelliga varelser som finns i färskvattenmiljöer och i havet. När denna varelse dör sjunker deras skal till botten av sjön eller havet och har under miljoner av år producerat just Diatomaceous.

DE fungerar som så, att det torkar ut parasiter såsom inälvsmaskar (bandmask), löss, fästingar, öronskabb, myror, vägglöss, loppor, bladlöss etc. Det minskar därmed risken för smittöverförda sjukdomar från dessa parasit och förbättrar hälsan hos ditt djur.

DE är dock endast lämpat för djur – och växter – och inte för människor.

I varma klimat 
Diatomaceous Earth kan också effektivt användas vid bevattning och för att hålla myror borta från fruktträd. Eller sprayas över växter och grönsaker för att förhindra angrepp. Du kan också med fördel blanda det i vatten och spray det över hund- och kattbäddar, i spiltor, boxar och stall för att hålla flugor borta.

DE används är också en ovärderlig produkt som kan användas i kök och restauranger för att bekämpa kackerlackor. Eftersom DE har uttorkande egenskaper reducerar det även lukter och fukt i stallmiljöer, kennlar och hönshus etc. Det förhindrar att fluglarver kläcks och reducerar totalt sett mängden flugor. 
När DE tillätts till vattenkällor där djur dricker håller det nere mängden myggor från att kläckas, vilket är väldigt gynnsamt under heta perioder då de är som mest aktiva och giftigast.

Av Nazli Pointer Veterinary Clinic, Tel 952 804 165 info@pointerclinic.com Du hittar kliniken vid Rio El Padron, strax öster om Estepona och nära ridskolan.
Vi pratar svenska!