Svenskamagasinet
WebAKTUELLA
TEMPERATURER

Costa del Sol
Click for Málaga, Spain Forecast

Stockholm
Click for Stockholm, Sweden Forecast


Malaga webcam
Málaga Webcam
Se Svensk TV

Fråga advokaten: Nya arvsreglerna

Hur påverkas min möjlighet att testamentera egendom av de nya arvsreglerna?


Av Jonas Nordgren, Biträdande jurist vid Advokatfirman Göran Rise

Hej! Tack för en bra frågespalt. Min man gick tragiskt bort för ett par år sedan i prostatacancer. Det har tagit mig mycket tid och ansträngning att ta mig ur sorgen och börja leva igen. Inte minst är ensamheten mycket betungande men, tack och lov, har jag många goda vänner här hemma i Marbella som stöttar mig.
Min man och jag har två vuxna barn som har sina egna arbeten och familjer samt hälsan i behåll. De har så de klarar sig och mer därtill.  För att färre ska drabbas av den sorg jag drabbats av vill jag i mitt testamente förordna att arvet efter mig ska tillfalla Cancerfonden.

Hur påverkas detta av de nya arvsreglerna som jag hört talas om?

Svar: Tack för komplimangen och för Din fråga. Huvudregeln kommer att bli att det är hemvistlandets lag som kommer att tillämpas på fördelningen av kvarlåtenskapen och inte, som för närvarande, medborgarskapslandets lag.  Är Du därmed svensk medborgare och bosatt i Spanien kommer således spansk rätt att tillämpas på fördelningen av arvet efter Dig. Det i sin tur innebär att det är de spanska arvsrättsliga reglerna som avgör Dina möjligheter att förfoga över kvarlåtenskapen i ett testamente. Om det är spanska arvsrättsliga regler som skall tillämpas i Ditt fall kommer Du endast att ha möjlighet att fritt testamentera 1/3 av Din kvarlåtenskap till Cancerfonden, eftersom det är vad arvslagen i Spanien/Andalusien anger.

Om det är svensk rätt som tillämpas på Ditt arv har Du möjlighet att testamentera 1/2 av Din kvarlåtenskap till Cancerfonden.

Svensk arvsrätt ger Dig därmed större möjligheter att förfoga över kvarlåtenskapen genom ett testamente. För att Du skall kunna åtnjuta den möjligheten krävs ett aktivt val från Din sida för att arvet skall bedömas enligt svensk rätt, annars säger huvudregeln, från och med augusti, att det är spansk rätt som skall tillämpas.

Välkommen att kontakta oss på Advokatfirman Göran Rise så hjälper vi Dig med att reda ut begreppen och upprätta ett testamente som på bästa sätt anger Din vilja.