Svenskamagasinet
WebAKTUELLA
TEMPERATURER

Costa del Sol
Click for Málaga, Spain Forecast

Stockholm
Click for Stockholm, Sweden Forecast


Malaga webcam
Málaga Webcam
Se Svensk TV

Eurozones snabbaste växande ekonomi

ATT BESKRIVA DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN i Spanien utan att framstå som en talesperson för Mariano Rajoys lyckade finanspolitik är en utmaning. Krismedvetande i den mediala bevakningen vill normalt vara tongivande lång tid efter aggregerade data börjar peka på ekonomiska förbättringar. Syftet med att belysa ändringar i finansiell data är inte att fördela skuld för krisen eller äran för den återhämtningen som äger rum.


Av Ruben Larsen, Haga Kapital
e-post: ruben@hagakapital.se, +34 616 854 498


För att belysa utvecklingen på arbetsmarknaden tittar jag på data från INE perioden Q1 2013 till och med Q4 2014. Personer i arbete ökade med 934 400. Arbetslösa minskade med 745 000. Arbetslösheten är i dag 23,7 % men trender tydligt nedåt. Genomsnittlig arbetslöshet i Spanien sen 1976 är 16,32% (trading economics).

Demografiska data avviker till stor del från bilden där övervägande högutbildade spanioler representerar statistiken. Emigranterna från Spanien är i huvudsak personer som immigrerade från spansktalande länder i Sydamerika till Spanien under byggboomen åren 2000 till 2008.

När vi tittar på förutsättningar för BNP-tillväxt så vill en befolkning som minskar vara problematisk då deltagare i ekonomin minskar. I det korta perspektivet är detta positiv då emigranterna till största del är arbetslösa som flyttar. I förlängningen vill minskad kapacitet på arbetsmarknaden resultera i högre löner och öka konsumptionsförmågan.

Om vi gör ett exempel på en ekonomi som producerar 10 brödlimpor under ett år till ett pris på 20 kronor vill denna ekonomi ha ett summerad BNP på 200 (10*20). Om samma ekonomi nästa år ökar produktionen till 12 brödlimpor samt att priset på bröd minskar från 20 till 15 kronor så vill resultatet ge ett BNP på 180 (12*15).  Trots en ökning i producerade enheter med 20 % minskar BNP från 200 till 180. 
Exemplet relevant för Spanien då vi har sett fallande priser under en längre tid. Trots fallande priser har trenden i Spaniens BNP utveckling från sista kvartalet 2012 vänt och från första kvartalet 2014 varit klart positivt.

I skrivande stund ligger vi i årstakt på 2 %. Europeiska kommissionens prognos för 2015 ligger på 2,3 %. Flera analyshus har tagit höjd för ett oljepris på 65 usd och därför prognostiserat med en BNP-tillväxt i spannet 2,7 % till 3 % för 2015.

Omfattande kvantitativa lättnader har försvagat globala valutor i relation till euron. Trenden kommer att ändras med ECBs månatliga likviditetsinjektion på 60 mrd Euro. En billigare euro och en dyrare dollar vill leda till prisökningar i eurozonen samt lyfte exporten.

Vi ser en markant ökning i hushållskonsumtion. Investeringar ökar men statlig konsumtion har minskat och importen är högre en export. Den ekonomiska återhämtningen är stärk men lever i skuggan av Grekland och Ukraina.

Konfidensindikatorn hos hushåll och företag ligger på förkrisnivå. Enligt ECBs Bank Lending Survey så ökar kreditgivningen och drivs av starkare efterfrågan, lättare krav vid kreditbedömningen samt lägre räntor.

Frågan blir dok när utvecklingen på riktigt kommer elda på aktiekurser? Svaret blir en kvalificerad gissning men Spanska bolag på rätt sida av energipriserna kommer att överraska på uppsidan.