Svenskamagasinet
WebAKTUELLA
TEMPERATURER

Costa del Sol
Click for Málaga, Spain Forecast

Stockholm
Click for Stockholm, Sweden Forecast


Malaga webcam
Málaga Webcam
Se Svensk TV

Advokatspalten: Apropå KU-förhören

Under februari månad har den som varit intresserad av KU-förhören rörande Tsunami katastrofen kunnat följa dessa i radio och i viss mån på TV. De som har hörts, har utan straffansvar, kunnat lämna i stort sett vilka uppgifter som helst.


Av Göran Rise, Advokat och medlem av Ilustre Colegio i Málaga

Var Lars Danielsson på jobbet annandag jul? Ringde han till Hans Dahlgren?
I motsats till de senatsförhör, som hålls i USA, kan den hörde lämna osanna uppgifter och förtiga sanningen eller utlämna väsentlig information utan att riskera någon påföljd.

Efter att jag har lyssnat på flera förhör, som i och för sig varit av hög kvalitet, när det gäller ledamöternas sätt att ställa adekvata frågor, är det min bestämda uppfattning, att det nu är dags att införa ett sanktionssystem, som innebär att den hörde talar inför KU under straffansvar.
Detta skulle kunna medföra, att om den hörde misstänks ljuga kan en förundersökning inledas av allmän åklagare med brottsmisstanke om mened.

Syftet med KU förhören måste vara att få fram ett riktigt och vederhäftigt underlag för bedömning om regeringen/ett statsråd fullgjort sina skyldigheter.
Den nuvarande ordningen ger allt för stort utrymme för den hörde att svänga sig och ha bekväma minnesluckor utan repressalier.