Svenskamagasinet
WebAKTUELLA
TEMPERATURER

Costa del Sol
Click for Málaga, Spain Forecast

Stockholm
Click for Stockholm, Sweden Forecast


Malaga webcam
Málaga Webcam
Se Svensk TV

HydroFlow motverkar livsfarlig bakterie

Legionärssjukan orsakas av en livsfarlig bakterie vilken också kan finnas hemma hos dig. Sjukdomen beskrevs första gången 1976 då ett större utbrott skedde i Philadelphia, USA, med 221 sjuka och 34 dödsfall.


Ett annat utbrott skedde 1999 i Holland med 200 sjuka och 32 dödsfall, i Murcia med 449 sjuka och 6 dödsfall, Stavanger 28 sjuka och 7 döda, Fredrikstad 56 sjuka och 10 döda och 2 döda i Sarpsborg.

På Solkusten kommer många ihåg problemen i ishallen i Benalmadena i oktober 2007 efter ett utbrott av legionella, där 18 personer smittades varav tre avled. Smittan kom från ett av kylsystemen. 

Dödlighetsrisken hos en frisk person ligger på 1-3 %. Hos personer med underliggande sjukdom, njure, lever eller liknande, är dödlighetsrisken 10-15 %. Personer med nedsatt immunförsvar har 30-40 % dödlighetsrisk.

Legionärssjukan är en infektionssjukdom och artar sig som en kraftig influensa och ofta ställs fel diagnos. Typiska symptom är huvudvärk, muskelsmärta, slapphet, hög feber, torrhosta och andra lungrelaterade symptom. Kritisk för äldre och andra med nedsatt immunförsvar. Legionella bakterien finns i naturen i förorenat vatten. Allt vatten vi får i vattenrören är förorenat och en potentiell bärare av bakterien. Den frodas bäst i vattentemperatur mellan +25-42 C och vid temperatur över +35 C ökar de sjukdomsframkallande egenskaperna. Det vanligaste är att man smittas från små vattendroppar t ex från duschen där hemma, luftreningsanläggningar, ismaskiner, stora kylanläggningar och varmvattenberedning där temperaturen inte är tillräckligt hög för att ta död på bakterierna.

I Norge rekommenderade myndigheterna att sätta varmvattenberedarens termostat på +60 C för att spara ström. Därmed kan legionella överleva. Hos en man som dog i Stavanger fann man legionellabakterien i hans varmvattenberedare.

Det är enkelt att skydda sig i hemmet eftersom bakterien dör på över +60 C. Testa själva genom att köpa en termometer med skala upp till +80 C. Öppna varmvattenkranen fullt och mät temperaturen på vattnet. Får du minst +70 C kan du vara trygg och säker på att inga bakterier finns i din varmvattenberedare. Är temperaturen lägre än +70 C, öka då temperaturen på beredaren till minst +80 C och den är säker mot legionella igen.

HydroFlow har också bakteriedödande egenskaper och reducerar faran för att bakterier kan ligga i avlagringar i rörledningarna.

Kontakta Eirik J. Petterson på 675 622 312 eller eirikj@gmail.com för mer information.
Källa, Wikipedia, legionella.