Svenskamagasinet
WebAKTUELLA
TEMPERATURER

Costa del Sol
Click for Málaga, Spain Forecast

Stockholm
Click for Stockholm, Sweden Forecast


Malaga webcam
Málaga Webcam
Se Svensk TV

Mytomspunna Atlantis placeras i Andalusien

Atlantis kan ha legat i våra dagars Andalusien. Det är tidskriften Ny Teknik som refererar till två tyska forskares tolkningar av satellitfoton över Medelhavet.


Av Ola Josefsson

Den mytomspunna staden Atlantis ligger i Andalusien, mitt i våtmarken las Marismas nära kusten, skriver även Málagatidningen Diariosur.
Atlantis har under årens lopp kittlat mänsklig fantasi och placerats på otaliga platser. Någonstans i triangeln Gibraltar, Kanarieöarna och Azorerna skulle det mytomspunna Atlantis ha legat. Under den svenska stormaktstiden menade mångsysslaren och historieskrivaren Olof Rudbeck att Atlantis i själva verket var Sverige.

Passar in
Enligt Platon, som återberättade en myt han hört i Egypten, sjönk Atlantis i havet hundratals år före Kristi födelse och täcktes av lera.
Atlantisfantasten Werner Wickboldt, en amatörarkeolog från Braunschweig, har läst den grekiska filosofen Platons beskrivning av den försvunna ön och jämfört med bilderna från Andalusien.
-Det här är den enda platsen som tycks passa in, säger Wickboldt.
Hans tolkning har prövats av Rainer Kühne, forskare i teoretisk fysik vid universitetet i Wuppertal.

Översvämmning
Kühne menar att den ö, som Platon beskrev, i själva verket var en del av Andalusiens kust, som drabbades av en svår översvämning någon gång mellan 800 och 500 år före Kristus, skriver tidskriften Ny Teknik.
-Platon skrev om en ö med motsvarande 925 meters diameter och som omgavs av flera cirkelformade, koncentriska byggnadsverk, säger Kühne. Vi har bilder på koncentriska ringar precis om Platon beskrev dem.
Två rektangulära strukturer syns på bilderna och ett cirkelmönster. Rektanglarna kan vara lämningar från två tempel åt havsguden Poseidon. Cirklarna som omger staden och består av både vatten eller jord överensstämmer med dem som Platon beskriver i sina dialoger Timaios och Kritias.

Behövs data
Arkeologen och experten på fjärranalys, Tony Wilkinson från Edinburghuniversitetet, försöker dämpa entusiasmen. Han säger till BBC:s nättidning att bilderna i och för sig är intressanta och att även han kan se ”någonting” där. Men det behövs data, annars blir det bara tolkningar, påpekar han.
Wilkinson säger att bilderna är intressanta men han menar också att man hamnar i ett tillförlitlighetsproblem genom att bara tolka vad man ser i bilder. Han efterlyser hårddata.

Nationalpark
Problemet är att det geografiska läget inte lämpar sig för utgrävningar. Fyndplatsen ligger mitt i Coto Doñana som är en av Spaniens största nationalparker och finns på Unescos världsarvslista.
Satellitbilderna är tagna över ett salt marskland, Marisma de Hinojos i trakten av staden Cadiz. Bilderna visar två rektangulära byggnader och delar av koncentriska ringar som en gång kan ha omgett byggnaderna.

Underskattat
Ön och cirklarna på satellitbilderna är något större en vad Platon uppgav. Kühne har två tänkbara förklaringar på avvikelsen. Platon kan ha underskattat Atlantis storlek eller den antika måttenhet som avvänts för att beskriva ön.
Om Kühnes förklaring är rätt stämmer en av rektanglarna nästan perfekt med måttet på Poseidons tempel.