Svenskamagasinet
WebAKTUELLA
TEMPERATURER

Costa del Sol
Click for Málaga, Spain Forecast

Stockholm
Click for Stockholm, Sweden Forecast


Malaga webcam
Málaga Webcam
Se Svensk TV

Djurspalten: Lagar och regler om djurhållning

Vi fortsätter att rapportera om lagar och regler vad gäller djurhållning. Del 2.


Artikel 22: Djur på offentliga platser

Ett djur anses som övergivet om det inte har någon form av identification och om ingen ägare finns i närheten. Om hunden har identification (mikrochips) betraktas det som borttappad. Ägaren kommer att kontaktas och har 5 dagar på sig att hämta djuret och betala för uppkomna kostnader. Om ägaren inte hämtar djuret betraktas det som övergivet, ägaren är dock fortfarande ansedd som ansvarig.

Det övergivna djuret hämtas av kommunens The Servicios Municipales y despositados eller en licensierad motsvarighet till svenska Djurens vänner.

Kommunen tar hand om djuret till ett minimum av 10 dagar tills det att djuret har adopterats bort eller avlivats. Djuret kan också komma att bli steriliserat/kastrerat före adoption. Djuret kan bli adopterat efter de 10 dagarna och efter det att det kastrerats, avmaskats, vaccinerat och mikrochipsat - om så inte var fallet sedan tidigare. Personen som adopterar djuret står för kostnaden och åtar sig att följa lagens föreskrifter vad gäller övergivna djur. Djuren får inte avsättas för djurexperiment.Avlivning måste ske av en veterinär och endast vid ägarens vetskap.

Handlar hur man betalar, registrerar en hund, hur man överger sin hund och hur
man hanterar döda djur.

Paragraf 23. Aggressiva djur
Om något djur visar aggression och biter någon i omhändertagande anläggning ska incidentet rapporteras till Autoridad Sanitaria i Communidad Autonoma. Ägaren är därmed skyldig att tillhanda hålla underlag för hundens vaccinationer, samt vilka vaccionationer djuret har fått (till exempel rabies).

Paragraf 24. Logi av djur
Gäller endast omhändertagande djuranläggning. Kom i håg att mikrochipsa din hund, katt eller iller. Annars riskerar djuret att avlivas innan du har återfunnit ditt djur igen.

Av Nazli Pointer Veterinary Clinic 
Tel 952 804 165 info@pointerclinic.com
Du hittar kliniken vid Rio El Padron, 
strax öster om Estepona och nära ridskolan. 
Vi pratar svenska!