Svenskamagasinet
WebAKTUELLA
TEMPERATURER

Costa del Sol
Click for Málaga, Spain Forecast

Stockholm
Click for Stockholm, Sweden Forecast


Malaga webcam
Málaga Webcam
Se Svensk TV

Fråga advokaten: Svensk eller spansk arvskatt?

Hej! Vi är ett gift par, båda över 80 år gamla. Två barn, son och dotter, bosatta i Sverige. I testamentet är båda 50 % var ägare till lägenheten i Spanien samt 50 % var till huset i Sverige. Familjen är svenska medborgare sedan födseln. Lägenheten är köpt 79-80 och byggår 74. Vi är inte residenta i Spanien. Frågan är: Vilket lands arvskatt gäller – svensk eller spansk?


Av Jessica Kamph Paralegal vid Advokatfirman Göran Rise

Tack för er fråga. Egendomen i Spanien beskattas med spansk arvskatt. Egendomen i Sverige beskattas enligt svensk rätt, d.v.s. ingen arvskatt utgår eftersom den är avskaffad. Eftersom ni är bosatta i Sverige ska bouppteckning och arvskifte göras i Sverige över samtliga era tillgångar worldwide.

Dock måste också bouppteckning och arvskifte upprättas och registreras i Spanien över endast de spanska tillgångarna (i ert fall lägenheten), på vilken egendom spansk arvskatt sålunda utgår. Bouppteckning och arvskifte måste upprättas i Spanien inom sex månader från dödsfallet.

Arvskatten enligt spansk rätt måste betalas innan det att arvingarna kan få lagfart på lägenheten. Det är därför viktigt att ta hjälp av en sakkunnig, t.ex. advokat, för att få alla handlingar på plats i tid.

Tidigare har icke-residenta, som i ert fall, blivit diskriminerade i Spanien genom att en högre arvskatt har tagits ut för icke residenta än för residenta. EU-domstolen har nu konstaterat att den spanska lagstiftningen strider mot EU-rätten och ny lagstiftning är på gång i den frågan.

Ni är välkomna att höra av er om ni vill ha vårt biträde eller har ytterligare frågor.