Svenskamagasinet
WebAKTUELLA
TEMPERATURER

Costa del Sol
Click for Málaga, Spain Forecast

Stockholm
Click for Stockholm, Sweden Forecast


Malaga webcam
Málaga Webcam
Se Svensk TV

Advokatspalten: Vad innebär EU-domstolens dom om spansk arvsskatt?

Jag har hört att EU-domstolen nyligen fällde Spanien för diskriminering av icke-residenta vad gäller arvsskatt. Vad innebär domen?


Av Jonas Nordgren, biträdande jurist vid Advokatfirman Göran Rise

Tack för Din fråga.

Situationen förklaras enklast genom ett exempel. Du testamenterar till lika delar Din lägenhet i Marbella till Din dotter, som är bosatt i Stockholm, och till Din son, som är bosatt i Marbella. Eftersom egendomen Dina barn ärver är belägen i Spanien skall spansk arvsskatt erläggas.

Skattesatsen för arvsskatten i Spanien är enhetlig och bestäms av statliga regler, men de autonoma regionerna i landet har möjlighet att bestämma vilka avdrag  som skall få göras av de bosatta i respektive autonom region.

Föga förvånande har merparten av de autonoma regionerna beslutat om regler som gör att de bosatta i regionen har goda möjligheter att göra avdrag på arvsskatten. De som inte är bosatta i en autonom region och därmed inte bosatta i Spanien går miste om att göra dessa avdrag – som i vissa fall kan göra att den slutliga skatten som skall betalas blir noll.

Konsekvensen av detta blir att Din dotter som är bosatt i Stockholm saknar möjlighet att göra avdrag då hon är icke resident i Spanien. Hon kommer därmed att få betala mer skatt än Din son som är bosatt i Marbella.

Reglernas konstruktion innebär därigenom att de som inte är bosatta i Spanien diskrimineras samt även ett hinder mot den fria rörligheten av kapital inom EU. Den här typen av diskriminering och hinder är förbjudna inom EU och det EU-domstolen nyligen fastslagit är att Spaniens lagstiftning strider mot EU-rätten.

De som har diskriminerats och gått miste om att göra avdragen har nu rätt att begära restitution och återbetalning av den merskatt de har betalat.

Har du som icke resident betalt arvsskatt år 2009 eller senare är Du mycket välkommen att kontakta oss för att gå igenom Dina möjligheter till återbetalning och vilka belopp det rör sig om.