Svenskamagasinet
WebAKTUELLA
TEMPERATURER

Costa del Sol
Click for Málaga, Spain Forecast

Stockholm
Click for Stockholm, Sweden Forecast


Malaga webcam
Málaga Webcam
Se Svensk TV

Kära Läsare

Måste erkänna att jag ligger något efter i min bildning och allmän kunskap även om jag mer än någonsin reflekterat över hur ensidig mediebevakningen är av valrörelsen hemma i Sverige.


Av Anders Rosell, chefredaktör & formgivare

Är det för att man befinner sig på avstånd som den känslan gör sig ännu mer hörd, undrar jag då? Eller tar jag del av ”fel” kanaler. Jag blir rätt trött på allt vattentrampande, stiltje och ensidigheten i diskussionerna, men är heller inte särskilt förvånad.

Nu har det här fenomenet dock tilldelats ett nytt ord och kanske därmed blir mer politiskt korrekt att prata om. Det är statsvetaren Henrik Oscarsson som har fött begreppet ”åsiktskorridoren”, och där det ordet ofta kopplas till en ganska ”smal” korridor.

Poängen skulle vara att det är ganska svårt, eller rent av omöjligt, att prata om saker som inte upplevs som politiskt korrekta i det offentliga samtalet.

Och att mediaetablisemanget är rätt långt ifrån vad svenska folket egentligen anser. Tycker du detta känns som något nytt i anslutning till den svenska valrörelsen. Det gör inte jag.