Svenskamagasinet
WebAKTUELLA
TEMPERATURER

Costa del Sol
Click for Málaga, Spain Forecast

Stockholm
Click for Stockholm, Sweden Forecast


Malaga webcam
Málaga Webcam
Se Svensk TV

Advokatspalten: "Hon hindrar mig från all kontakt med barnen - vad kan jag göra?"

Jonas Nordgren
Jonas Nordgren
Hej! Jag har flyttat till Solkusten efter att jag nyligen skilt mig från min svenska fru. Vi har varit gifta tillsammans i 12 år och har två barn som är 5 och 11 år gamla. Min f.d. fru vill inte prata med mig om barnen som är kvar i Sverige hos henne. Nu har det gått en tid och hon hindrar mig från all kontakt med barnen - vad kan jag göra?


Av Jonas Nordgren, biträdande jurist vid Advokatfirman Göran Rise

Svar: Vanligast är att vårdnaden om gemensamma barn efter en äktenskapsskillnad alltjämt är gemensam. Tingsrätten brukar uppmärksamma föräldrarna på detta genom att ta med det i domen på äktenskapsskillnaden.

Utgångspunkten är att barnets bästa skall avgöra alla frågor som rör barnen, vem som har vårdnaden, vem som är boendeförälder och hur umgänget skall gå till.

Oavsett om vårdnaden är enskild eller gemensam har barnen rätt till kontakt och umgänge med båda sina föräldrar, så länge detta är till deras bästa. Barnens mor får därför inte utan starka skäl hindra Dig och barnen från att ha kontakt och umgänge.

Att den ena föräldern är bosatt utomlands innebär inte att barnens rätt till umgänge med denne upphör. Det kan däremot givetvis innebära att umgänget till formen ser ut på annat vis än ”varannan helg”, vilket kan vara vanligt om båda föräldrarna är bosatta på samma ort. När det rör sig om längre avstånd är det inte ovanligt att umgänge utövas genom exempelvis Skype, som komplettering till fysiskt umgänge.

När Du och barnens mor inte kan komma överens i frågorna som rör barnen kan Du väcka talan mot henne vid tingsrätten på den ort där barnen är bosatta och begära att tingsrätten reglerar hur umgänget mellan Dig och barnen skall gå till. Domstolen kan också, om någon av parterna yrkar på det, döma till enskild vårdnad, ändrad boendeförälder, eller att underhållsbidrag skall utges.

Du är välkommen att kontakta vårt kontor för att boka en tid för ett möte och närmare diskutera möjligheterna för Dig och barnen att fortsättningsvis ha en god kontakt.