Svenskamagasinet
WebAKTUELLA
TEMPERATURER

Costa del Sol
Click for Málaga, Spain Forecast

Stockholm
Click for Stockholm, Sweden Forecast


Malaga webcam
Málaga Webcam
Se Svensk TV

Fler och fler upptäcker Soltjänsten

Allt sedan starten har Soltjänsten strävat efter att samarbeta med andra aktörer och finna bästa möjliga utformningen av tjänster inom personlig service till förmån för våra kunder.


I år har Soltjänsten förverkligat en del av dessa mål genom samarbete med Sanyres Puerto Banus (bilden). Ett samarbete som ger våra kunder möjligheter till tryggad vistelse på de toppenfina anläggningar som Sanyres har.

Samarbetet har gett frukter och under hösten har vi vår första stora grupp med besökare från Sverige. Vidare förstärker vi och fördjupar vårt arbete med Nuero Optima genom att öka antalet gäster som väljer Solkusten som plats för deras rehabilitering. Våra individualiserade tjänster faller i god jord när det handlar om personlig assistans och tillsammans med en kunnig, kompetent aktör som Neuro Optima är, inom området rehabilitering vid stroke.

Vi har också förstärkt vår närvaro på Solkusten och vi har förstått att ta till vara på den tilltro allt fler personer lägger i våra händer vad gäller tjänster inom personlig service och hushållsnära tjänster. Omsorg, omvårdnad och service kompletterades med uthyrning av hjälpmedel och det senare har verkligen varit en lyckad och välbehövd satsning.

Martha, vår verksamhetschef, har genom åren lyckas etablera tjänsterna på Solkusten och hon är vårt ansikte utåt. Ring Martha på tel. 655 043 922.

Soltjänsten vill passa på att önska er alla en skön sommar och trevlig semester på Solkusten.