Svenskamagasinet
WebAKTUELLA
TEMPERATURER

Costa del Sol
Click for Málaga, Spain Forecast

Stockholm
Click for Stockholm, Sweden Forecast


Malaga webcam
Málaga Webcam
Se Svensk TV

Advokatspalten: Vilka kontroller gör ni som svensk advokatfirma vid köp av en bostad?

Som vi skrivit om i tidigare artiklar är det viktigt att anlita juridiskt biträde vid ett fastighets- eller lägenhetsköp i Spanien.


Av Jessica Kamph, Paralegal vid Advokatfirman Göran Rise

Fastigheter och lägenheter säljs oftast i befintligt skick och enligt de uppgifter som är registrerade i respektive register. De allra flesta skatter och avgifter belastar egendomen i sig, vilket betyder att man som ny ägare kan bli tvungen att betala säljarens gamla skulder. Det är därför nödvändigt att noggrant kontrollera egendomen. Vi rekommenderar också att man låter en fackman utföra en besiktning innan köp. 

De tjänster som advokatfirman erbjuder i samband med ett köp är följande:

• Ansökan av NIE-nummer
• Granskning av säljarens lagfart och nota simple (gravationsbevis) och införskaffande av densamma
• Granskning av avtal och upprättande av privat köpeavtal
• Kontroll att alla skatter, el, vatten, comunidadavgifter m.m. är betalda
• Kontroll att fastigheten är lagligen uppförd, t.ex. att bygglov och alla erforderliga tillstånd finns 
• Kontroll av Comunidadens (ung. samfällighetsföreningen) ekonomi
• Ombesörja besiktning av lägenheten innan köp 
• Förberedelse av slutförande av köpet och besök hos notarie för undertecknande av officiellt köpekontrakt (escritura)
• Hantering av klientmedel; köpeskilling, betalningar m.m. 
• Betalning av transferskatt, stämpelskatt och/eller moms samt övriga avgifter
• Inregistrering av lagfarten i fastighetsregistret 
• Inbetalning av säljarens skatt (utifall denne är ickeresident), 3 % på köpeskilling samt redovisning härav till säljaren
• Alla kontakter med säljarens advokat och mäklare, notarie samt myndigheter
• Öppnande av bankkonto
• Registrering av ägarbyte hos kommunen för betalning av fastighetsskatt, hos Comunidaden (samfällighetsföreningen), elverket, vattenverket, etc. samt ordna med autogiro för enkel betalning av alla räkningar 
• Tecknande av hemförsäkring 

Vi ger också rådgivning rörande de familje- och skatterättsliga konsekvenserna av ett köp ur både ett svenskt och ett spanskt perspektiv för att försäkra Er om ett tryggt ägande.

All rådgivning sker givetvis på svenska.