Svenskamagasinet
WebAKTUELLA
TEMPERATURER

Costa del Sol
Click for Málaga, Spain Forecast

Stockholm
Click for Stockholm, Sweden Forecast


Malaga webcam
Málaga Webcam
Se Svensk TV

Fråga advokaten: Kan man bli häktad i Spanien utan att få reda på varför?

Hej! Jag har hört att man i Spanien kan bli häktad utan att få reda på varför, stämmer verkligen detta?


Av Jonas Nordgren, biträdande jurist vid Advokatfirman Göran Rise

Svar: Tyvärr stämmer det. I Spanien kan domstolen begära handräckning av polis för att, till exempel, höra någon angående ett brott eller delge ett beslut.

Förfarandet går till så att polisen söker rätt på den eftersökte som arresteras och förs till domstolen. Polisen anger inte skälet till bortförandet. Arresteringen kan ske av civilklädd polis och ofta används handfängsel.

I domstolens källarvåning finns en primitiv arrest där den eftersökte blir inlåst till nästa dag, utan möjlighet till dusch, mat och dryck. Inte förrän nästa dag får den arresterade information om varför domstolen har frihetsberövat honom eller henne.

Anledningen till frihetsberövandet kan vara att en dom skall delges, det kan gälla såväl ett negativt som ett positivt besked. Det mest extrema fall vi känner till var när en person arresterades och fick spendera natten i häktet för att dagen efter bli informerad om att fängelsestraffet han dömts till inte skulle verkställas. Han blev således frihetsberövad och slängd i fängelse för att dagen efter få veta att fängelsestraffet han dömts till inte skulle verkställas!

Att frihetsberöva en människa för att de skall delges ett beslut och inte informera om skälet härför strider mot Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. Ett frihets-berövande skall alltid vara proportionerligt i förhållande till den enskildes rätt till frihet och statens behov av att frihetsberöva den enskilde.

Om man har varit i kontakt med den spanska ordningsmakten i samband med ett brott - det kan röra sig om allt från ett trafikbrott som rattonykterhet till bortförande av barn- bör man ha en advokat. 
Skälet härför är givetvis att undvika situationen som beskrivits ovan och att effektivt kunna tillvarata sina rättigheter. De klienter som kommit till oss efter att de spenderat ett dygn i domstolens arrest har varit mycket medtagna och djupt kränkta av den behandling de utsatts för.

Genom skrivelser till domstolen har vi kunnat undanröja beslut om frihetsberövande och tillvaratagit klientens intressen i en utsatt situation.

Har Du eller någon bekant till Dig varit i kontakt med den spanska ordningsmakten rekommenderar jag att Du tar kontakt med oss så sätter vi samman ett team av svenska och spanska jurister som tillvaratar Dina intressen.