Svenskamagasinet
WebAKTUELLA
TEMPERATURER

Costa del Sol
Click for Málaga, Spain Forecast

Stockholm
Click for Stockholm, Sweden Forecast


Malaga webcam
Málaga Webcam
Se Svensk TV

Advokatspalten: Vad händer med mina föräldrars fastighet vid en framtida arvssituation?

Hej! Mina föräldrar köpte för ett antal år sedan en villa i Marbella. När de genomförde köpet fick de rådet att bilda ett bolag i Gibraltar som köpare. Detta bolag är nu lagfaren ägare. Min mamma och pappa börjar nu bli gamla och orkar inte längre åka till Spanien. De senaste åren har de inte heller ägnat mycket uppmärksamhet åt de dokument – årsredovisningar mm - som måste göras i bolag med sitt säte på Gibraltar. Jag undrar om det underlättar vid en framtida arvssituation att fastigheten nu överförs direkt på mina föräldrar eller på mig och min syster?


Av Jonas Nordgren, biträdande jurist vid Advokatfirman Göran Rise

Svar: Dina föräldrars problem, och även Ditt och Din systers, är vanligt hos oss då allt fler som har bolag som ägare till sina fastigheter i Spanien vill avveckla s.k. ”skattebolag”.

För att svara på Din fråga vill jag göra följande kommentarer:

Vi undersöker först vem som står som ägare i bolaget och i vilken ”kondition” bolaget är. Jag misstänker - att om Dina föräldrar lämnat bolaget ”vind för våg” under några år - finns det en uppenbar risk att bolaget blivit avregistrerat i Gibraltar. Den första åtgärden är att ”väcka” bolaget på Gibraltar ”till liv” och upprätta nödvändiga dokument, årsredovisningar mm samt ge ett kostnadsförslag. Ett ”dött” bolag på Gibraltar går inte att hantera överhuvudtaget.

När väl detta är klart - som dessvärre kan innebära betydande kostnader – måste vi göra en analys av skattekonsekvenserna i såväl Spanien som Sverige om fastigheten skall utskiftas på Dina föräldrar eller på Dig och Din syster.

En juridisk analys av Er situation förutsätter goda kunskaper om engelsk, spansk och svensk arvs- och skatterätt. Svensk lag bestämmer hur arvet skall skiftas efter svenska medborgare.

Innan vi kan ge Dig ett slutligt råd och dessutom uppskatta de totala kostnaderna för transaktionerna måste vi göra ovanstående analyser.

Som Du förstår finns det många aspekter på Din fråga och situationen är minst sagt komplex.
Du är välkommen att kontakta oss för att få juridiska råd på vilket sätt Du och Dina föräldrar skall hantera äganderätten till fastigheten i Marbella.