Svenskamagasinet
WebAKTUELLA
TEMPERATURER

Costa del Sol
Click for Málaga, Spain Forecast

Stockholm
Click for Stockholm, Sweden Forecast


Malaga webcam
Málaga Webcam
Se Svensk TV

Är Spanien på rätt väg?

Den spanska storbanken, Bankia, har det sannerligen inte lätt med sin likviditet trots miljontillskott!


Banken utfärdade för flera år sedan en bankgaranti för att en byggare skulle färdigställa ett lägenhetskomplex i Nerja i vilket min klient köpte en lägenhet ”på ritning”.  Byggaren gick i konkurs och jag krävde banken för tre år sedan på garantin. Banken vägrade till en början att överhuvudtaget korrespondera med mig men nu har jag äntligen fått domstolsbeslut på att interimistisk kvarstad lagts på Bankias tillgångar i den spanska riksbanken Banco de España.

Detta har skett idag – februari 2014!

En annan klient till mig, som av olika skäl begärde att få ett personligt lån i Banco Sabadell, Solbank, fick svaret att han av åldersskäl inte kunde beviljas något lån. Åldersgränsen gick vid 70 år.

Trots att jag för min klients räkning vände mig till Solbank vägrade banken lånet p.g.a. ålder. Det var inte tal om att min klient var insolvent, d.v.s. inte betalningsduglig för det sökta lånet.

Den spanska konstitutionen förbjuder diskriminering av såväl ras som ålder. Grunden härför är EU-fördraget med Europakonventionen, som Spanien undertecknat.

Frågan om åldersdiskriminering skall läggas på bordet hos Banco de España, som får ännu ett ärende från mig.

Jag är hoppfull men det är långt kvar ”att styra” Spanien åt rätt håll.
Göran Rise, Advokat