Svenskamagasinet
WebAKTUELLA
TEMPERATURER

Costa del Sol
Click for Málaga, Spain Forecast

Stockholm
Click for Stockholm, Sweden Forecast


Malaga webcam
Málaga Webcam
Se Svensk TV

Mijas skrämmer bort turisterna

1999 tillkom en lag som föreskriver hur poolerna i Spanien skall utformas med hänsyn till säkerhet och skötsel. Få om ens någon urbanisation har till dags dato anpassat sina pooler helt utifrån gällande lagstiftning. Nu plötsligen vill Mijas borgmästare att anpassningen till lagen ska ske inom ett halvår.


Om inte urbanisationerna  följer lagstiftningen kommer, enligt borgmästaren, poolerna att stängas under våren. Konstateras kan att stängningen av poolerna redan har påbörjats. En anpassning ställer enorma ekonomiska krav på urbanisationerna beroende bland annat på storlek. Exempelvis kan nämnas att bygga en toalett som är obligatorisk och är i enlighet med lagstiftningen kostar ca 15.000 Euro.

En successiv anpassning under exempelvis tre år vore därför att föredra så att nödvändiga medel kan avsättas och att projektplaner kan upprättas. Dessutom kan Mijas Town Hall vägleda urbanisationerna i sitt arbete med anpassningen. Idag säger man bara att det inte är deras uppgift.
En större flexibilitet från Mijas Town Hall vore onekligen klart att föredra. Idag gäller ett byråkratiskt synsätt utan hänsynstagande till verkligheten.

Jag nämner detta för att vår pool nu varit stängd i ett år och vi har skickat in närmare 500 (!) sidor till Mijas och att vi alltjämt saknar tillstånd att färdigställa vår pool. Deras löften om snabb behandling är bara tomma ord.

Turister kommande säsong väljer knappast  Mijas  att semestra i då poolerna är stängda. Vet själv att ett flertal personer redan avbokat sin vistelse i  Mijas på grund av att poolerna kan komma att bli stängda till sommaren.

Presidenten
 

 

Läs mer: Efter 14 år börjar myndigheter tillämpa pool-lagar - 15 pooler har stängts