Svenskamagasinet
WebAKTUELLA
TEMPERATURER

Costa del Sol
Click for Málaga, Spain Forecast

Stockholm
Click for Stockholm, Sweden Forecast


Malaga webcam
Málaga Webcam
Se Svensk TV

Advokatspalten: Kan min spanska egendom utmätas för skulder i Sverige?

Jag är en svensk medborgare som driver ett antal bolag i Sverige, jag har en fastighet på Mallorca och är skriven i Sverige. Skatteverket skall inleda en granskning av ett antal transaktioner mellan mina bolag. Om Skatteverkets granskning skulle leda till att jag skall betala ytterligare skatter, skulle min egendom i Spanien kunna utmätas för en skatteskuld i Sverige? Tack på förhand!


Av Jonas Nordgren, biträdande jurist vid Advokatfirman Göran Rise

Svar:Att Skatteverket granskar transaktionerna behöver i sig inte vara särskilt allvarligt. Det händer som regel att de gör det, men Du befinner dig i en mycket tryggare situation om Du har ett kunnigt ombud vid Din sida.

Skulle utredningen leda till att Du skall betala ytterligare skatt har Du möjlighet att opponera Dig mot beslutet och, antingen själv eller genom ombud, försvara dig mot Skatteverket inför de svenska förvaltningsdomstolarna. Kostnaden för ett ombud är värd att ta, då det - även med ett ombud vid sin sida, är tufft att försvara sig mot Skatteverket, som har betydligt större resurser till sitt förfogande än den enskilde.

Åter till Din fråga om det svenska skatteverket har möjlighet att utmäta Din egendom i Spanien för en skatteskuld i Sverige. Svaret på frågan är ja. Inom EU finns det gemensamma regler för indrivning av skatter som innebär att medlemsstaterna skall samarbeta för att skatt skall betalas.

I korthet innebär reglerna att det svenska skatteverket via Kronofogdemyndigheten kan begära verkställighet av en svensk skattefordran i ett annat EU-land. Fordran kan verkställas och egendom kan tas i beslag i Spanien, även om beslutet är överklagat i Sverige. Regelverket ger även att egendom kan tas i beslag som betalningssäkring. Det behöver inte röra sig om en avslutad process där betalningsskyldigheten är slutligen fastställd.

För att stoppa ett beslag av egendom i Spanien och avbryta indrivningen skall man vända sig till den behöriga myndigheten i ansökningslandet, i aktuellt fall skatteverket i Sverige och begära inhibition, d.v.s. att verkställigheten avvaktas med tills saken är prövad av högre instans. Efter en ändring av beslutet meddelas de spanska myndigheterna, som då skall avbryta indrivningen.

Bedömningen av huruvida det svenska skatteverkets agerande varit korrekt förs naturligtvis i Sverige enligt svenska regler. Jag rekommenderar Dig och andra i Din situation att ta kontant med en advokat som kan hjälpa Dig med Dina problem såväl i Sverige som i Spanien.