Svenskamagasinet
WebAKTUELLA
TEMPERATURER

Costa del Sol
Click for Málaga, Spain Forecast

Stockholm
Click for Stockholm, Sweden Forecast


Malaga webcam
Málaga Webcam
Se Svensk TV

Djurspalten: Har din valp skydd mot valpsjuka?

Benämningen valpsjuka är egentligen inte så bra. Många tror att det är en sjukdom som bara drabbar valpar men så är inte fallet. Sjukdomen kan drabba i alla åldrar även om det är valpar som drabbas hårdast. Valpsjuka förekommer också bland vilda djur.


Av Nazli Pointer Veterinary Clinic, Estepona

Viruset som orsakar valpsjuka är ett morbillivirus, ett virus som är släkt med mässlingvirus hos människa. Det smittar mest genom direktkontakt via luftburna viruspartiklar när hunden hostar eller nyser. Det kan även smitta genom andra kroppsvätskor, bl.a urin. Vanligen börjar symptomen med feber, rinnande ögon och hosta. Förutom symptom från luftvägarna ses också upphörd aptit, kräkningar och diarré. Dödsfall förekommer i detta skede. Efter ytterligare 1-3 veckor får de flesta hundar symptom från nervsystemet på grund av att virus orsakar hjärninflammation. Hjärninflammationen ger kramper, muskelryckningar, vinglighet och förlamning. De hundar som klarade den akuta fasen dör eller avlivas vanligen i denna fasen. Hundar som eventuellt överlever får kroniskt förtjockade trampdynor och nos.

Valpar vaccineras vanligen hos en seriös uppfödaren första gången innan leverans. Vad gäller parvovirus rekommenderas omvaccination varje eller vartannat år beroende på smittryck. Hundar som lider av kroniska sjukdomar, t.ex hundar som kontinuerligt behandlas med kortison bör vaccineras årligen mot parvovirus. 

När modern till valparna inte har vaccinerats föds också valparna utan motstånd för just dessa sjukdomar.. Om du har för avsikt att skaffa en valp, se till så att din valp har fullgott skydd.

Nazli Pointer Veterinary Clinic Tel 952 804 165 info@pointerclinic.com
Du hittar kliniken vid Rio El Padron, strax öster om Estepona och nära ridskolan.
Vi pratar svenska!