Svenskamagasinet
WebAKTUELLA
TEMPERATURER

Costa del Sol
Click for Málaga, Spain Forecast

Stockholm
Click for Stockholm, Sweden Forecast


Malaga webcam
Málaga Webcam
Se Svensk TV

Advokatspalten: Vad ska man tänka på vid upprättande av vårdnadsavtal i Spanien?

Jonas Nordgren
Jonas Nordgren
Jag är en svensk kvinna som är gift med en spansk man, vi har tre barn och är bosatta på Solkusten Vårt förhållande har inte varit särskilt bra de senaste åren och jag funderar på att skilja mig, flytta tillbaka till Sverige och då vill jag ta med mig barnen. Vad bör jag tänka på gällande vårdnaden om barnen?


Av Jonas Nordgren, biträdande jurist vid Advokatfirman Göran Rise

Svar: Du kan ansöka om äktenskapsskillnad vid svensk eller spansk domstol.

Väljer Du spansk domstol brukar domen även reglera frågor som vårdnaden om barnen, umgänge och underhåll. Föräldrarna träffar vanligtvis ett avtal som bekräftas av domstolen genom en dom.

Domen från den spanska domstolen accepteras av svenska myndigheter och går att använda för att registrera vem som är vårdnadshavare hos det svenska skatteverket. Det går även att med stöd av den spanska domen begära verkställighet i svensk domstol av umgängesrätten med barnen, till exempel.

Det som är mycket viktigt att tänka på inför överenskommelsen gällande vårdnaden om barnen är utformningen av avtalet. Begreppen inom svensk och spansk rätt skiljer sig åt.

Skatteverket, som är den myndighet som skall registrera vårdnaden i Sverige och tolka domen, har ingen enhetlig översättning av utländska vårdnadsbegrepp. Det innebär att varje enskilt fall prövas separat av den som handlägger ärendet. Det är därför mycket viktigt att det spanska dokumentet är utformat på sådant vis att tolkningen blir den avsedda i Sverige.

Vi har varit med om fall där det svenska skatteverket har tolkat det spanska vårdnadsbegreppet på olika vis, vilket har lett till merkostnader för den som flyttat till Sverige och resultatet inte blev det avsedda.

Inför upprättandet av ett avtal som skall reglera vårdnad om barn är det mycket viktigt att kontakta ett ombud som är kunnigt i både spansk och svensk rätt. Detta gäller inte enbart ett vårdnadsavtal utan alla typer av spanska dokument som skall användas i Sverige.