Svenskamagasinet
WebAKTUELLA
TEMPERATURER

Costa del Sol
Click for Málaga, Spain Forecast

Stockholm
Click for Stockholm, Sweden Forecast


Malaga webcam
Málaga Webcam
Se Svensk TV

Har Göran Lambertz rätten att försvara sig?

I den pågående debatten om de friande domarna för Sture Bergwall har f.d. justitiekanslern, numera justitierådet, Göran Lambertz fått löpa gatlopp för att han uttalat att en friande dom inte betyder att Sture Bergwall är oskyldig.


Hans uttalande har upprört och hans domargärning i Högsta domstolen har ifrågasatts på grund av dåligt omdöme.

Hur är det nu med detta?
En dom, som ogillar åtalet, är grundad på att åklagaren inte utom allt rimligt tvivel kunnat bevisa, att den åtalade begått den påstådda gärningen. Det är en grov missuppfattning att tro, att domstolen tar ställning till frågan om den åtalade är skyldig eller oskyldig.  Det är inte domstolens sak att reda ut vad som är sanningen. Detta tycks vara svårbegripligt för många.

De friande domarna mot Sture Bergwall innehåller inget uttalande från domstolen att Sture Bergwall är oskyldig.  Göran Lambertz uttalande, att Sture Bergwall kan vara skyldig, är förvisso att spetsa till saken, som kan vara svårt för gemene man att förstå. Hans uttalande i frågan om skyldig eller oskyldig är - enligt min uppfattning sakligt korrekt – även om det är mycket provocerande.

Den andra frågan, som hetsat upp många, är om rättsförfarandet mot Thomas Quick innebär en rättsskandal. Göran Lambertz har som tidigare justitiekansler tagit ställning för att det inte har varit ett haveri i rättsutredningen. Han har rätt att nu gå i svaromål och alltjämt hävda att hans tidigare granskning står sig. Han har rätten att försvara sitt ställningstagande och vidhålla sin uppfattning. I denna fråga spelar det ingen roll om Göran Lambertz står ensam på barrikaderna som en Sancho Panza.

Den som i trångmål är sin egen advokat och talar i sin egen sak bör noga reflektera över sin roll. Måhända har Göran Lambertz överskattat sin egen förmåga att försvara sig.

Den hetsjakt som piskat upp stämningen mot honom är därför obefogad.

En annan sak är att målen mot Thomas Quick lett till att de som utfört dessa bestialiska brott nu gått fria.  Detta är förvisso en rättsskandal!

Jag betackar mig dock för att denna skandal blir till underhållning i media.

Nueva Andalucia (Malaga)
Göran Rise
Advokat