Svenskamagasinet
WebAKTUELLA
TEMPERATURER

Costa del Sol
Click for Málaga, Spain Forecast

Stockholm
Click for Stockholm, Sweden Forecast


Malaga webcam
Málaga Webcam
Se Svensk TV

Vatten på flaska, behöver vi det?

Enligt Eirik Petterson från Pure Water Tech finns det andra och bättre lösningar för rent dricksvatten. De har hittat en del intressanta upplysningar på internet.


Ekonomi: vatten på flaska, kostar 1.000-1.500 gånger mer än kranvatten.
Hälsorisk: plastflaskor tillverkas oftast av en plast som innehåller Bisfenol A (BPA).

Geologisk undersökning Norge (NGU) har hittat en giftig kemikalie Antimon, vilken överförs från plasten till vattnet. Långsiktiga effekter av antimon är inte undersökt, men det är känt att BPA kan utveckla olika typer av cancer, bland annat, bröstcancer. BPA separeras från plasten till vattnet, och ökar då temperaturen stiger.

Tänk på den temperatur som plastflaskor utsätts för i transportkedjan från tillverkare till butikens lager och till ditt hem. I lastbilen och på trucken till lagret, kanske uppåt +60 grader. På lagret och i butik, +30-40 grader. I bakluckan på bilen? Och var förvarar vi vatten på flaska?

Miljö: Vid tillverkning av plastflaskor används icke förnybar energier såsom olja och gas. Enbart i Norge går det åt 3 veckors oljeproduktion för produktion av plastflaskor till vatten.

Under 2007 såldes globalt 200 miljarder liter vatten i plastflaskor. Till denna produktion användes 130 miljoner fat, 20.670 miljoner liter olja. Ofattbara siffror egentligen. Förutom produktion av flaskorna, orsakas också föroreningar p g a transporter av dessa enorma mängder av flaskor.

Det tar 100 år för plastflaskor som hamnar i naturen eller på soptippen att brytas ned.

En bråkdel av alla kostnader skulle se till att alla på jorden har rent dricksvatten och tillfredsställande sanitära förhållanden. Det finns platser som överväger att förbjuda försäljning av vatten i plastflaskor, inte minst för den stora mängden skräp som plastflaskor orsakar. WWF, Världsnaturfonden, är också mycket oroad över de miljöskador som orsakas av plast både på land och i vatten.

Vad betyder nu detta för dig, mig, våra barn och barnbarn?
Om du är orolig för att dricksvattnet ska vara fritt från tillsatser som BPA, antimon, salt, klor etc och samtidigt värna om miljön, föroreningar och liknande. Jag antar att ingen av oss vill att våra barnbarn drabbas av långsiktiga effekter från kemikalier som vi kunde ha förhindrat att inta via dricksvatten.

Då finns miljövänliga och trygga lösningar som ger rent dricksvatten. Och man behöver inte längre bära hem tunga vattenflaskor. Eller dricka vatten som innehåller klor, vilket är giftigt.

Ring till Eirik Petterson på tel 675 622 312, så berättar han mer om enkla och rimliga lösningar vilka tillfredställer alla krav på dricksvatten, utan att det kostar en förmögenhet.