Svenskamagasinet
WebAKTUELLA
TEMPERATURER

Costa del Sol
Click for Málaga, Spain Forecast

Stockholm
Click for Stockholm, Sweden Forecast


Malaga webcam
Málaga Webcam
Se Svensk TV

En ny dag randas i soluppgångens land?

Japan är i full färd med att genomföra ett ekonomiskt reformprogram som fått smeknamnet ”Abenomics” efter premiärministern Shinzo Abe. Abenomics består av tre delar, stödköp av obligationer, skattereformer och avreglering, som ska stimulera ekonomin så att man uppnår en inflation på 2 procent och därmed kan lägga nästan två decennier med sjunkande priser och stagnation bakom sig.


Av Jesper Hertz, Chief Representative Nordea Bank S.A.

För att uppnå detta mål har den japanska centralbanken fördubblat penningmängden och köpt stora mängder statsobligationer. Regeringen har utlovat stora infrastruktursatsningar och skattereformer som ska uppmuntra företagen att investera och nyanställa.

När man sjösatte de två första delarna av Abenomics (penningpolitisk stimulans och offentliga investeringar) gick man ut hårdare än vad många hade väntat sig. Men nu när man kommit till den tredje delen, den som ska stimulera långsiktig tillväxt genom strukturreformer, har den låga ambitionsnivån, särskilt vad gäller avregleringen av arbetsmarknaden, snarare gett upphov till besvikelse. Det nyligen genomförda valet har emellertid givit premiärministerns liberaldemokrater majoritet i det japanska parlamentets överhus, så nu kanske det är möjligt att få igenom mer genomgripande och effektiva reformer.

Det japanska näringslivet verkar ha välkomnat Abenomics med öppna armar. De penningpolitiska stimulanserna har medfört en kraftig försvagning av den japanska yenen och det har fått utsikterna att ljusna betydligt för den så viktiga exportindustrin. Optimismen spirar nu bland tillverkningsföretagen. I den senaste Tankan-rapporten, den japanska konjunkturbarometern som genomförs en gång i kvartalet, landade indexet på +4. Det ska jämföras med -8 för första kvartalet i år.

Du kan leda hästen till vattnet men du kan inte tvinga den att dricka
Japan har nu alla förutsättning för en ekonomisk pånyttfödelse. Men då krävs det att företagen börjar investera och att konsumenterna lättar på sina plånböcker. Enligt Tankan-rapporten planerar de stora tillverkningsföretagen att öka sina investeringar under innevarande räkenskapsår. Men få har hittills tillkännagett några detaljer, och det är omöjligt att bedöma vilken effekt företagens avsikter har på ekonomin. Både konsumenterna och företagen verkar dessutom ställa sig tveksamma till att låna pengar, trots att bankerna är villiga att öka sin utlåning.

Japanerna har ofta anklagats för att vara tröga när det gäller förändring, men om de inte sätter fart på konsumtionen och investeringarna kan det bli tvärstopp för Abenomics. Börjar de bara spendera så finns det stora förutsättningar för ekonomisk tillväxt. Enligt statistik från centralbanken så satt de japanska företagen på inte mindre än 225 biljoner yen (cirka 1,7 biljoner euro) under första kvartalet i år, och statistik för maj visar att de japanska bankernas sammantagna inlåning överstiger utlåningen med hela 185,1 biljoner yen (1,4 biljoner euro). De goda förutsättningarna måste dock utnyttjas, annars kommer Abenomics att misslyckas.