Svenskamagasinet
WebAKTUELLA
TEMPERATURER

Costa del Sol
Click for Málaga, Spain Forecast

Stockholm
Click for Stockholm, Sweden Forecast


Malaga webcam
Málaga Webcam
Se Svensk TV

LÍNEA DIRECTA: Hur man agerar vid en trafikolycka

För det första: Ring larmcentralen på nummer 112. Därifrån koordineras hela proceduren runt olyckan och ni ombeds lämna information om omständigheterna runt olyckshändelsen.


2. Var hela tiden lugn. Sätt på varningsljusen på bilen och om möjligt flytta bilen från vägbanan för att undvika köbildning och ytterligare olyckor.

3. Märk ut olycksplatsen. Innan ni kliver ur bilen så sätt på er en reflexväst vilket är obligatoriskt att ha i bilen, och placera ut varningstrianglar. Den första skall stå cirka 50 meter bakom bilen i färdriktningen och den andra ca. 100 m bakom.

4. Om någon är svårt skadad, försök då inte att flytta den personen, förutom om det är överhängande fara för brand eller explosion. Täck över den skadade personen, håll den lugn och invänta räddningstjänsten.

5. Fyll alltid i det europeiska formuläret för olyckor, om det är möjligt. Detta är ett nödvändigt dokument för snabb hantering av olyckan mellan de inblandade försäkringsbolagen. Om ni inte vet riktigt hur ni fyller i formuläret, ring då till ert försäkringsbolag. 

För mer information ring tel 902 123 104