Svenskamagasinet
WebAKTUELLA
TEMPERATURER

Costa del Sol
Click for Málaga, Spain Forecast

Stockholm
Click for Stockholm, Sweden Forecast


Malaga webcam
Málaga Webcam
Se Svensk TV

Specsavers: Rökare riskerar nedsatt syn

Specsavers optiker varnar rökare om riskerna som rökningen innebär för deras syn. Åldersförändringar i gula fläcken (AMD) är den ledande orsaken till nedsatt syn för människor över 55 år i västvärlden.


AMD är en degenerativ retinal ögonsjukdom som orsakar progressiv förlust av den centrala synen. AMD påverkar makulan, den del av näthinnan som ansvarar för att vi ser klart och är nödvändig för dagliga aktiviteter såsom bilkörning och läsning. Enligt Världshälsoorganisationen är den enda etablerade riskfaktorn rökning.

Att rökare fördubblar risken att drabbas av AMD är inte allmänt känt. Kännedom om hur rökning påverkar synen är oroväckande låg, menar man hos Specsavers.

När man inhalerar rök, dras ca 4.000 kemikalier in i blodomloppet, t ex nikotin, tjära, arsenik, ammoniak, och färdas runt i kroppen. Många av dessa är rena giftet för våra ögon och kan skada näthinnan och leda till nedsatt syn. Rökare löper också en högre risk att utveckla starr, den vanligaste orsaken till försämrad syn, skador på synnerven och blindhet.

I januari 2012, ett år efter det att Spanien införde rökningsförbud, har enligt officiella uppgifter runt 600.000 spanjorer slutat röka och tobakskonsumtionen sjunkit med 17 %.

Specsavers säger att detta är goda nyheter för nationens hälsa och syn. Andra länder som infört rökförbud har sett positiva hälsoeffekter och man hoppas trenden fortsätter i Spanien. BBC TV i England rapporterade år 2010 om att antalet akutintag på sjukhusen för hjärtinfarkter hade sjunkit sedan rökningsförbudet infördes 3 år tidigare, vilket sparade miljoner i sjukvårdskostnader varje år.

Är du som rökare, orolig för din syn, kontakta då Specsavers för en fri syntest. Boka på
www.specsavers.es eller ring Fuengirola 952 467 837, Marbella 952 863 332.