Svenskamagasinet
WebAKTUELLA
TEMPERATURER

Costa del Sol
Click for Málaga, Spain Forecast

Stockholm
Click for Stockholm, Sweden Forecast


Malaga webcam
Málaga Webcam
Se Svensk TV

Kelatterapi Long Life Clinic

Kelatterapi är en typ av alternativmedicin, en holistisk behandlingsform, som tar bort skadliga tungmetaller och slaggprodukter ur kroppens organ och vävnader och därmed reducerar den skadliga effekten på olika kroppsorgan.


Kelatterapi används som en alternativ behandlingsform vid nedsätt funktion i celler, vävnader eller organ t ex artrit, åderförkalkning. Den tar bort lagrat överskotta av mineraler som bly, magnesium, järn, koppar och kalcium från blodet och förbättrar blodcirkulationen.

Kelatterapin har länge använts och är en etablerad behandlingsform vid blyförgiftning. Kemikalier injiceras i blodflödet och binder ihop vissa metaller som därefter forslas ur kroppen via urinet. Kelatterapi och liknande former av behandling har använts under fyra årtionden i USA och är där godkänt av myndigheterna.

Kontakta Dr John Garant på Long Life Clinic för en mer utförlig förklaring och information om denna behandlingsform. Tel 952 770 714. Ni kan också besöka hemsidan www.longlifeclinic.com