Svenskamagasinet
WebAKTUELLA
TEMPERATURER

Costa del Sol
Click for Málaga, Spain Forecast

Stockholm
Click for Stockholm, Sweden Forecast


Malaga webcam
Málaga Webcam
Se Svensk TV

Fråga advokaten: Bodelning

Min son är gift med en kvinna som inte behandlar honom väl. Innan de gifte sig tyckte jag att de skulle skriva ett äktenskapsförord ”för säkerhets skull”, men mig veterligt gjorde de aldrig det. De äger idag en bostadsrätt i Stockholm och en fastighet i Marbella. Om det går så långt att de skiljer sig och att de inte kommer överens, hur kommer bodelningen att gå till?


Av Jonas Nordgren, biträdande jurist vid Advokatfirman Göran Rise

Bodelningen, det vill säga fördelningen av den egendom som makarna äger i samband med skilsmässan, kan ske enligt svensk eller spansk lag. Avgörande för tillämplig lag är deras hemvist. Om de stadgivarande bor i Stockholm skall svensk lag tillämpas på all egendom. Spansk lag gäller om de är bosatta (residenta) i Marbella, såvida de inte avtalat att svensk rätt skall tillämpas vid bodelning.

Enligt svensk rätt utser tingsrätten en bodelningsförrättare om makarna inte kommer överens. Bodelningsförrättaren, vanligtvis en advokat, medlar mellan parterna och arbetar fram ett förslag till bodelning. Är parterna inte nöjda kan de väcka talan och låta domstolen avgöra bodelningen. Väcker ingen av makarna talan får bodelningshandlingen rättskraft och den kan användas som underlag för att, t.ex. söka lagfart.

I Spanien har man inte bodelningsförrättare på samma vis som i Sverige. Är de svenska makarna överens kan de gå till en notarius publicus och upprätta en bodelningshandling som kan användas för lagfart. Kommer makarna inte överens får saken avgöras av domstol, enligt spansk rätt.

Det är också viktigt att kontrollera i den spanska lagfarten om både Din son och hans hustru har lagfart och att det inte av lagfarten framgår att fastigheten är enskild egendom.

En bodelningshandling från en svensk bodelningsförrättare kan inte användas för att ansöka om lagfart på en fastighet i Spanien. Behörigt forum för sådana frågor är exklusivt domstolen där fastigheten är belägen.

I Din sons fall kan deras bodelning behöva avgöras av svensk domstol avseende egendomen i Sverige och av spansk domstol avseende fastigheten i Spanien.

Vi rekommenderar därför Din son att vända sig till en advokat som har kunskap i både svensk och spansk rätt. Behöver Din son hjälp i bodelningen är han välkommen till oss. Vi har stor erfarenhet av den här typen av frågor och kan representera honom både i Sverige och i Spanien.