Svenskamagasinet
WebAKTUELLA
TEMPERATURER

Costa del Sol
Click for Málaga, Spain Forecast

Stockholm
Click for Stockholm, Sweden Forecast


Malaga webcam
Málaga Webcam
Se Svensk TV

Nya rutiner för betalning av böter

Den 4 mars i år infördes en ny lag om betalning av trafikförseelser i Spanien. Enligt den nya lagen, vilken utarbetats och godkänts av Trafiksäkerhetsverket (DGT) och Inrikesdepartamentet, accepteras inte längre kontant betalning av böter.


Endast betalning med kreditkort är tillåten. Orsakerna till ändringen beror på ekonomisk effektivitet och av säkerhetsskäl, enligt myndigheterna. Samt risker och kostnader för transport av kontanter elimineras.

DGT säger att de nya åtgärderna endast gäller för betalning av böter. Alla andra administrativa åtgärder som att förnya och utfärda körkort, kan fortfarande betalas kontant.
För att betala, går man in på DGTs hemsida www.dgt.es eller ringer 060. Även om DGTs provins huvudkontor, inte accepterar kontant betalning, går det fortfarande att betala kontant hos alla postkontor och Banco Santanders kontor. Medtag boten med referens nummer.

För mer information ring tel 902 123 104.