Svenskamagasinet
WebAKTUELLA
TEMPERATURER

Costa del Sol
Click for Málaga, Spain Forecast

Stockholm
Click for Stockholm, Sweden Forecast


Malaga webcam
Málaga Webcam
Se Svensk TV

Det är viktigt att vara frisk och må bra

När du hör ordet wellness, välbefinnande, hälsa, vad tänker du på? Många antar att god hälsa är frånvaro av sjukdomar. Men om det är så, anser du då att en person med oupptäckt cancer eller hjärtsjukdom vara frisk?


Wellness är mycket mer än att må bra. Och det är svårt att definiera ordet hälsa, det finns ingen allmän definition även om Världshälsoorganisationen (WHO) definierar det så här: “hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnade, och inte enbart frånvaro av sjukdom eller svaghet”.

Vill du hellre vara frisk eller bara inte vara sjuk?
Vid första intrycket låter det som samma sak. Men om jag frågar dig “vill du hellre vara rik eller bara inte fattig”? Här finns en klar skillnad mellan de två. Denna skillnad spelar en stor roll när det gäller din hälsa.
Forskning visar att de som spenderar pengar, energi och tid på att underhålla och förbättra sin allmänna hälsa och välbefinnande, spenderar mindre pengar på sjukvård, har en bättre livskvalité och är mer aktiva på äldre dar. Därför är hälsodelen i ordet wellness så oerhört viktigt.

Varför lär inte min doktor mig om wellness, välbefinnande och hälsa?
Orsaken till att vi inte får lära oss om fördelarna med hälsa och välbefinnade, är att när vi gör läkarbesök så ligger fokus på behandling av sjukdom och smärtlindring. Eftersom detta är nödvändigt just då, så har detta tillvägagångssätt adopterats som metoden att mäta hälsa. Det finns många olika anledningar till att det blivit på det här viset bl a från det faktum att
läkemedelsindustrin har stort inflytande på regeringar och deras inställning till utbildning inom hälsa och sjukvård. Vår kultur av bekvämlighet och enkelheten att ta ett piller eller en operation, istället för att lägga energi på att förbättra vår hälsa och livskvalité. Hälsovård borde definieras som sjukvård då tendensen är att endast ta hand om de sjuka.

Om vi inte är sjuka, är vi då friska?
Flera av mina patienter har kommenterat att efter en tids kiropraktor behandling blir de medvetna om hur deras kroppar egentligen mår. Även om de känner sig ok så har de en känsla av att något inte är rätt och att de behöver en konsultation. Dessa patienter har utvecklat en högre nivå av medvetenhet och börjat att lyssna på sin kropp. Istället för att som de flesta i dagens samhälle vilka existerar runt en neutral punkt och faller in i behandlingsmodellen med piller för de obekväma symptom som vi lider av. Medikament för huvudvärk eller högt blodtryck som “alla” tar och anses därför vara helt normalt.

Är tankesättet för behandling fel?
Inom medicin har gjorts enorma teknologiska framsteg och man räddar många människors liv. Men bakterieteorin och allmänna åsikter om hälsa, gör att fokus läggs på bakterier och sjukdom mer än på själva människan, och de faktorer som orsakar sjukdomen ignoreras.
Tankesättet vad gäller hälsovård ställer frågan varför för att ta reda på orsakerna för en förlust av hälsa. På sätt och vis är wellness att titta på orsakerna till dålig hälsa, inte bara behandla och maskera effekterna. Fråga dig själv “varför blev jag sjuk”? “Hur kan jag förebygga att det händer igen”? “Vilka var de egentliga orsakerna för mina symptom och sjukdom”? Det kan hjälpa för att förhindra återkomsten av sjukdom och även förbättra din hälsa och livskvalité.
Vi kan fortsätta göra det vi verkligen älskar att göra med mer glädje och längre tid, fri från mediciner och symptom. Livet är till för att leva fullt ut!