Svenskamagasinet
WebAKTUELLA
TEMPERATURER

Costa del Sol
Click for Málaga, Spain Forecast

Stockholm
Click for Stockholm, Sweden Forecast


Malaga webcam
Málaga Webcam
Se Svensk TV

Agneta Bengtsson avtackades

Söndagen den 14 april i samband med gudstjänsten på Svenska Kyrkan avtackades Agneta Bengtsson för alla sina insatser i Kontaktkedjan. 


Av Carin Simon

Kontaktkedjan har bestått av ett antal frivilliga som tillsammans med henne gjort ovärderliga insatser för alla som behövt stöd och hjälp vid sjukdomar (bl.a. besök på sjukhus, tolkning vid undersökningar m.m.) dödsfall, pappersärenden av alla slag. Hjälpmedelskejdan har också  organiserats av henne. Agneta är en stor kännare av hela kusten, dess institutioner och de samhällstjänster som finns. Men framförallt har hon ett stort och äkta  intresse för de  människor som behöver hjälp i många  av livets alla situationer.

Agneta har också ställt upp för  den spanska hjälporganisationen för handikappade  -Fuensocial i Fuengirola. Agneta flyttar nu efter 40 år hem till Malmö.