Svenskamagasinet
WebAKTUELLA
TEMPERATURER

Costa del Sol
Click for Málaga, Spain Forecast

Stockholm
Click for Stockholm, Sweden Forecast


Malaga webcam
Málaga Webcam
Se Svensk TV

Fråga advokaten: Min sambo, som bor i Estepona, fick ett telefonsamtal från ekobrotts-myndigheten att han skulle inställa sig hos dem för förhör.

Han sålde sin affärsverksamhet för några år sedan och utflyttade från Sverige hit. Vad råder Du honom att göra?


Advokat Göran Rise svarar:

Jag skall kortfattat ge Din sambo några viktiga råd på vägen.

a) Han skall ta kontakt med en advokat, som arbetar med s.k. ekomål, dvs i allmänhet skattetbrott och bokföringsbrott.

b) Han skall före förhör ta reda på av vilken anledning han skall förhöras.

c) Han skall, om han är misstänkt för brott, begära att få ta del av misstanken och en eventuell preliminär gärningsbeskrivning av vilken skall framgå när var och hur han skall ha begått det påstådda brottet.

d) Han har rätten att tiga, dvs han har ingen skyldighet att yttra sig vid förhöret om han är misstänkt.

Om han vägrar att såsom misstänkt inställa sig på en kallelse – inte enbart ett telefonsamtal, som ju kan komma från vem som helst – riskerar han, om brottet har en viss kvalité, att bli efterlyst och eventuellt häktad i sin frånvaro.

e) Mitt råd är därför, att han inställer sig till förhöret, givetvis efter konsultationer med sin advokat.

f) Om han inställer sig riskerar han knappast att bli anhållen, men den frågan måste han noga diskutera med sin advokat.

g) Om han vill konsultera mig ytterligare i saken har jag stor erfarenhet av ekomål och arbetar alltjämt med dessa.