Svenskamagasinet
WebAKTUELLA
TEMPERATURER

Costa del Sol
Click for Málaga, Spain Forecast

Stockholm
Click for Stockholm, Sweden Forecast


Malaga webcam
Málaga Webcam
Se Svensk TV

Fråga advokaten: Skilsmässa

Min hustru har nu träffat en annan. Jag vill få ut skilsmässa så snart som möjligt. Vad skall jag göra? Hur går det till?


Av advokat Göran Rise

Om vi utgår ifrån att Ni är svenska medborgare, som bor i Spanien sedan minst 2 år kan jag ge Dig några viktiga råd.

1. Du kan begära äktenskapsskillnad i Sverige eller i Spanien. Om Du väljer Sverige skall Du begära det vid Stockholms tingsrätt.

2. Om Du väljer Stockholms tingsrätt skall Din ansökan om äktenskapsskillnad behandlas enligt svensk rätt.
 
3. Jag rekommenderar Dig att gå den vägen då spanska domstolar är överhopade, vilket medför en lång handläggningstid. Jag tycker dessutom, att Du skall välja svensk rätt.
 
4. Om Du inte har barn under 16 år och om Din hustru accepterar äktenskapsskillnad kan Du få det utan betänketid.
 
5. Underhållsbidrag utgår normalt sett inte efter äktenskapsskillnad mellan makar.
 
6. Skadestånd kan Du inte få p.g.a. hustruns otrohet. Det avskaffades för många år sedan.
 
7. En dom på äktenskapsskillnad i Sverige är giltig i Spanien. 
 
8. Efter domen på äktenskapsskillnad skall Er egendom fördelas under förutsättning av att den är gemensam (giftorättsegendom), dock kan spansk rätt bli tillämplig om Ni inte avtalat att svensk rätt skall gälla.
 
9. För det fall Ni har barn skall det bestämmas om vårdnaden av barnen och dessutom underhållsbidrag till barnen.
 
10. Jag råder Dig till att snarast möjligt kontakta en svensk advokat så att du får adekvat rättshjälp.