Svenskamagasinet
WebAKTUELLA
TEMPERATURER

Costa del Sol
Click for Málaga, Spain Forecast

Stockholm
Click for Stockholm, Sweden Forecast


Malaga webcam
Málaga Webcam
Se Svensk TV

Ostindienfararen Götheborg III

Den 12 september 1745 siktade Ostindiefararen Götheborg sin hemmahamn, efter nära två års seglats över världshaven. Skeppet gick dock på grund i Göteborgs hamninlopp och sjönk med hela sin last.


Ostindiefararen Götheborg glömdes bort, tills en dykare 240 år senare återupptäckte henne. En marinarkeologisk utgrävning påbörjades och idén föddes att återskapa skeppet i full skala

Projektet har hittills kostat ca 250 miljoner kronor.

Avfärden mot Kina påbörjades den 2 oktober med en besättning på 22 man. Under sin världsseglats kommer skeppet att besöka Guangzhou, Shanghai och Hong Kong i Kina, med stopp bland annat i Vigo och Cádiz i Spanien, Recife i Brasilien, Kapstaden i Sydafrika, Fremantle i Australien och Jakarta i Indonesien. Grundtanken är att segla runt Godahoppsudden och följa den resväg som de historiska ostindiefararna gjorde på 1700-talet.

I Cádiz som är en historisk hamn och en av Västeuropas äldsta städer, planeras ett nio dagars stopp mellan den 19 till 28 november. I hamnprogrammen planeras det att ingå officiella mottagningar, presskonferenser, tv-sändningar, visningar av fartyget och olika former av sponsoraktiviteter.

 

  

 

Fakta/Svenska Ostindiska Companiet

När det Svenska Ostindiska Companiet bildades 1731 var det ingalunda först ut på marknaden. Portugiserna hade under 1600-talet i stort sett haft monopol på handeln med Kina, men under detta århundrade hade även holländarna och engelsmännen börjat segla på "Ostindien". I början på 1700- talet följde bl a Danmark och det österrikiska Ostende-kompaniet efter och i dess kölvatten även Sverige. I Sverige hade tankar om ett Ostindiskt kompani kommit på tal redan under Gustav II:s dagar, men krig och andra oroligheter drog pengar och intresse bort från projektet.

FAKTARUTA

* Längd, skrov: 40,9 m

* Längd, inklusive bogspröt: 58,5 m

* Bredd: 11 m

* Höjd, över vattenyta: 47 m

* Djupgående, akter: 5,25 m

* Djupgående, för: 4,75 m

* Deplacement (vikt): 1250 ton

* Ballast: 400 ton

Läs mer på: www.soic.se