Svenskamagasinet
WebAKTUELLA
TEMPERATURER

Costa del Sol
Click for Málaga, Spain Forecast

Stockholm
Click for Stockholm, Sweden Forecast


Malaga webcam
Málaga Webcam
Se Svensk TV

Det nya prästparet välkomnades

Fem präster fr.v. Lars och Civ Malmgren, Mikael och Karin Jönsson, Karin och Arne Söderbäck, Gun och Tommy Svensson, Monika och Tommy Qvennerberg.
Fem präster fr.v. Lars och Civ Malmgren, Mikael och Karin Jönsson, Karin och Arne Söderbäck, Gun och Tommy Svensson, Monika och Tommy Qvennerberg.
Nu har det varit festglädje i Svenska kyrkan på Costa del Sol igen. Vid gudstjänsten den 3 februari deltog drygt 110 personer i avtackandet av min hustru Gun och undertecknad samt välkomnandet av det nya prästparet Karin och Arne Söderbäck.


Kören sjöng under ledning av våra härliga musiker Sonia Granquist och Hans Müller. Arne Söderbäck predikade med humor och värme om vikten av att vara sedd och att ge den erfarenheter vidare. Styrelsens ordförande Tjälvar Åslund tackade prästparet Svensson för 4 1/2 månads inspirerat och engagerat arbete och hälsade Karin och Arne med glad förväntan välkomna till en högst levande församling.

Arne kommer närmast från en kyrkoherdetjänst i Lima-Transtrand. Torsdagen den 7 februari kl. 19.00 kommer Karin och Arne att ge oss en utförligare presentation av sig själva.

Nu återgår Gun och jag till fritidsforskarlivet som pensionärer. Det har varit .drygt fyra månaders underbart och intensivt arbete för oss. Att få komma tillbaka till sin "gamla" kyrka och få vara med om återskapandets engagemang och glädje har varit oerhört inspirerande och en nåd att tacka för.

Nu önskar vi Karin och Arne, alla härliga frivilliga medarbetare och hela församlingen på Costa del Sol all Guds välsignelse och fortsatt glädje i Kyrkans tjänst!

Tommy Svensson, prästNy kyrkoherde Arne Söderbäck
Ny kyrkoherde Arne Söderbäck