Svenskamagasinet
WebAKTUELLA
TEMPERATURER

Costa del Sol
Click for Málaga, Spain Forecast

Stockholm
Click for Stockholm, Sweden Forecast


Malaga webcam
Málaga Webcam
Se Svensk TV

Spanien – En stat, flera nationer - Politik, samhälle och vardagsliv i dagens Spanien

Författaren Thomas Gustafsson har nyligen utgett den andra volymen i en fackboksserie om fem delar. Första delen utkom 2009 med undertiteln En färd genom historien. Den andra delen heter En stat, flera nationer. Sedan väntar ytterligare tre; Fiesta följt av Blod, sol och kultur, Ibérikoskinkan och de sju spanska köken.


Thomas Gustafsson är en vanligt förekommande expert som sitter med i morgonsoffor i direktsänd SVT-tv för att kommentera händelser i främst Spanien men också Kuba. Under hösten har Kalmarsonen, som inledde sin journalistbana på Östra Småland, föreläst på Costa del Sol och berättat om sin nya bok.

Precis som den första volymen En färd genom historien bygger den andra volymen, En stat, flera nationer, till stora delar på författarens bok från 2001, ”Spanien – Sol och skugga”. När denna ”tegelsten” med 667 sidor utkom var det den mest omfångsrika boken om Spanien på svenska som hade nått bokdiskarna.

Mycket av innehållet i En stat, flera nationer (499 s.) känns igen från Spanien – Sol och skugga. Kapitel 29 i Spanien – Sol och skugga har just rubriken En stat..., flera nationer. Materialet är omarbetat och uppdaterat. I kapitlet Samhällets gift som berör ett av landets tyngsta problem, den utbredda drogkonsumtionen, berättar författaren om sitt möte med heroinisten Martina. Samma episod var med i boken från 2001. Vi får inte veta om Martina ännu lever då hon redan 2001 beskrevs som ”rejält nedkörd” och med ”trasiga tänder”.
 
Kapitlet Alla spanjorers kung berättar om Juan Carlos, Gitanos beskriver zigenarnas liv i landet, Sex till salu behandlar den råa sexmarknaden, De marginaliserade behandlar sociala orättvisor och djupa klassklyftor, är exempel på ämnen och kapitel som läsaren känner igen från Spanien – Sol och skugga liksom kapitlet Muren mot Afrika (tidigare Porten till Europa) och spansk media, Den fjärde statsmakten.
 
Miljön är ett problem som tas upp helt flyktigt. Med över 50 miljoner turister på ett år är slitaget på den spanska naturen omfattande. Den sårbara naturen avverkas på endast fyra sidor.
 
Andra kapitel är å andra sidan helt nya. Det gäller Tystnadens pakt är bruten som berättar om hur diktaturens offer kräver rättvisa samt kapitlet Francos skugga där författarens delger sin syn kring striden om den spanska historien som pågår i Spanien och internationellt.
 
Kapitlet De indignerade berättar om gräsrotsrörelsen ”Movimiento 15-M” och i Spruckna drömmar berättar författaren om bostadsbubblan och om hur alla blev fastighetsklippare under perioden med den överhettade bostadsmarknaden.
 
Spaniensvenskarna har fått sitt eget kapitel som berättar om de nordiska emigranterna som slagit sig ned främst på Costa Blanca och Costa del Sol. Madridområdet drog till sig de första svenskarna med skandinavisk skola 1944.
 
Volymen En stat, flera nationer kommer säkert att fånga Spaniensvenskarnas intresse. Varje kapitel och ämnesområde avslutas med en faktaruta. Det finns flera intressanta passager i boken som säkert kommer att överraska många. Exempelvis att i regionen Baskien är korruptionen bland de lägsta i världen, lägre än i Sverige till och med, skriver författaren.
 
Boken har tre huvudområden; samhälle, vardagsliv och politik. Om den första volymen beskrev Spaniens historia följer fortsättningen i den andra volymen; dagens Spanien.
 
Av Ola Josefsson