Svenskamagasinet
WebAKTUELLA
TEMPERATURER

Costa del Sol
Click for Málaga, Spain Forecast

Stockholm
Click for Stockholm, Sweden Forecast


Malaga webcam
Málaga Webcam
Se Svensk TV

Svenskt konsulat i Málaga sedan 1737

Vid Riksarkivet i Sverige kan man forska kring Sveriges konsulat i Málaga. De tidigaste arkiverade dokumenten från verksamheten är från 1881. Det kan jämföras med Registro Civil i Málaga som dokumenterat dödsfall, födslar och giftermål i Málaga sedan 1871.


Av Ola Josefsson

Provinsen Málaga har haft ett svenskt konsulat sedan 1737. Det visar uppgifter som Svenska Magasinet tagit fram vid Riksarkivet i Sverige. Det oavlönade konsulatet från 1737 ersattes istället med ett avlönat 1833 och omfattade då även provinsen Granada. Det utvidages under 1800-talet och innefattade 1906 även Córdoba och Jaén. Från 2004 omfattar det provinsen Màlaga.
 
Det mesta som finns sparat om det svenska konsulatet i Málaga finns vid Riksarkivets depå i Arninge i Stockholm. Här finns fem volymer med bland annat några kopieböcker från 1881 och framåt samt diarium från 1887 till 1926.
 
Ulf Berggren vid Riksarkivet:
”De tidigaste arkiverade dokumenten är från 1881 och är avskrifter av brev som skickats från konsulatet i en kopiebok med mycket tunna blad”.
 
Konsulatarkivet om Malaga består av handlingar från 1916 till 1967. Handlingarna är förvarade i kartonger i folioformat. Materialet består av fartygsliggare och korrespondens. Korrespondensen är mest omfångsrik. De flesta handlingarna är på svenska och spanska men även engelska förekommer. Vissa saker är sekretessbelagda. 
 
Vid Riksarkivet finns även åtskilliga konsulers brev från Málaga till Sverige under perioden 1740 till 1807 bevarade. Mycket av det övriga materialet rör handel och sjöfart.
 
Det finns även material om den svenske agenten Anders Bachmanson Nordencrantz som var verksam i Spanien på 1700-talet och rapporterade till Sverige om Spaniens handel.