Svenskamagasinet
WebAKTUELLA
TEMPERATURER

Costa del Sol
Click for Málaga, Spain Forecast

Stockholm
Click for Stockholm, Sweden Forecast


Malaga webcam
Málaga Webcam
Se Svensk TV

Förare som orsakar trafikolyckor

Enligt försäkringsbolaget Línea Directa beror 3 av 4 trafikolyckor på bilföraren. När vi befinner oss i en besvärlig eller farlig situation som bilförare, har vi bara en bråkdel av en sekund att ta ett beslut och utföra en handling på ett riktigt sätt.


Siffror visar att 73 %  av trafikolyckor orsakas av förare som fattat fel beslut, jämfört med 27 % som agerade korrekt. Följaktligen, när föraren fattar fel beslut, med dödsfall eller skada som resultat, är siffran därför tre gånger så stor.

Detta är slutsatsen av en studie, “Beslutstagande vid bilkörning”, där man analyserat 174.000 trafikolyckor med dödsfall eller skada som resultat. Detta betyder att under de senaste 4 åren, närmare 130.000 trafikolyckor har kunnat undvikas om förarna hade haft möjlighet att värdera farorna på vägen korrekt. De främsta misstagen görs av förare som är distraherade av något, ansluter till vägar på inkorrekt sätt, svänger felaktigt, kör om olagligt och inte håller tillräckligt långt avstånd till framförvarande fordon.

När det gäller olika typer av vägar, bekräftar Linea Direktas studie, att vanliga vägar är de farligaste eftersom hela 76 % av olyckor sker just här. På vägar med dubbla körbanor och motorvägar, är de vanligaste typerna av olyckor där det är förarens fel, påkörning bakifrån och fordonskrascher beroende på plötslig inbromsning och byte av körfält.

Förarprofil på de mest olycksdrabbade är män i åldern 18 till 24 som haft körkort mindre än två år och de som är över 65 år. De yngre p g a att de inte förstår riskerna och de äldre för att de har förlorat viss körskicklighet. De minst drabbade och de som tar de bästa besluten, är kvinnor i åldern 35 - 64 som haft körkort i 15 år eller längre.

Ring Línea Directa nu på tel  902 123 104