Svenskamagasinet
WebAKTUELLA
TEMPERATURER

Costa del Sol
Click for Málaga, Spain Forecast

Stockholm
Click for Stockholm, Sweden Forecast


Malaga webcam
Málaga Webcam
Se Svensk TV

Delade meningar om vägen till hälsa

Vårt västerländska samhälle blir mer och mer ohälsosamt med fler och fler kroniska sjukdomar. Och detta trots att vi spenderar mer och mer pengar på sjukvård. Samtidigt finns det en ökande trend där man överger traditionella läkemedel och spenderar mer på alternativ medicin. Orsakerna för detta ökade intresse för de alternativa eller komplementära medicinen är många. Men vad som är tillfredställande för mig personligen är att en större del beror på det ökade intresset bland människor att själva ta kontroll över sitt hälsotillstånd. Hur alternativ medicin kan erbjuda lösningar där traditionell medicin inte kan. Jag anser att det går tillbaka till de två grundläggande teorierna om att bota sjukdom.


Av Doktor Mark Lane

Teori 1

Grunden till konventionell medicin är uppbyggd runt bakterie teorin vilket blev populärt av Louis Pasteur, och som även etablerade honom som grundare av modern medicinsk historia. Bakterieteorin säger att det finns bestämda externa bakterier vilka invaderar kroppen och orsakar en mängd olika definierbara sjukdomar. För att bli frisk, identifieras och dödas bakterien som gör dig sjuk. Det används läkemedel, kirurgi, strålning och cellgifter för att utplåna den oönskade bakterien. Förebyggande åtgärder inkluderar såväl vaccinering som läkemedel vilket teoretiskt sett fungerar, för att hålla bakterier borta.
 
Teori 2
Pasteur hade en intelligent motståndare, Antoine Beauchamp vilket fullständigt förkastade Pasteurs ideér. Beauchamp menade att bakterier och parasiter bara kunde överleva i kroppen om förutsättningar var gynnsamma. Att endast exponeras mot bakterier inte är tillräckligt för att bli sjuk. Hans forskning visade att de flesta sjukdomar är resultat av ohälsosamma vävnader. Bakterier och virus är mestadels efterverkningar och inte orsaker för sjukdom.
 
Historien berättar att allmän medicinen valde Pasteurs bakterie teori, kanske på grund av ett gott resultat genom användadet av mediciner. Hade Beauchamps upptäckter införlivats i den medicinska läroplanen att eliminera orsakerna för sjukdom, vad hade då hänt med den mångmiljardmarknaden som är dagens läkemedelsindustri. Det är intressant eftersom bakterieteorin står i skarp kontrast mot 1000-tals år, då människa vänts sig till naturen för näring och botemedel. Uråldrig kinesisk medicin behandlade hela kroppen istället för bara symptomen. Hippokrates, läkekonstens fader, sa “lämna medicinen i kemistens grytor om du kan bota patienten med mat”.
 
Behöver vi då modern medicin? Det gör vi. Medicinska doktorer spelar en oerhört viktig roll i akuta situationer med fenomenala resultat. Däremot är deras förmåga att förbättra individens hälsa, inte fullt lika imponerande. Det värsta exemplet är USA, där 50 % av världens läkemedel används och man spenderar mer pengar på medicin per person än någon annan nation i världen. Ändå har man ett av den industrialiserade världens sämsta hälsotillstånd.
 
Idag läggs alltför stor vikt på läkemedelsmodellen vilket under de senaste årtiondena gjort att människan tappat kontroll över sin egen hälsa och vi har sett en stark uppgång av kroniska sjukdomar. Orsaken? Läkemedel kan inte bota sjuk terräng. Problemen uppstår när man efter att ha räddats till livet och agerar som om man är helt återställd när man egentligen har fått ett kort uppskov. Man är fortfarande sjuk och resan mot full läkning och hälsa måste påbörjas. För att kroppen skall kunna botas och återfå full hälsa, är det nödvändigt med bästa möjliga neurologiska funktioner, korrekt kost tillsammans med detox plan och en balanserad livsstil.
Thomas Edison måste ha haft insikt om hälsa när han sa “Framtidens doktor kommer inte att ge medicin utan intressera sina patienter i att vårda människokroppen genom diet, se till orsaker och förebygga sjukdom”.