Svenskamagasinet
WebAKTUELLA
TEMPERATURER

Costa del Sol
Click for Málaga, Spain Forecast

Stockholm
Click for Stockholm, Sweden Forecast


Malaga webcam
Málaga Webcam
Se Svensk TV

Frågor om arvsskatten

Fråga: Jag och min man är svenska medborgare och bosatta i Spanien sedan 10 år. Vi har två gemensamma barn och min man har därutöver en dotter från ett tidigare äktenskap. Ett av våra barn bor i Spanien och de andra i Sverige. Vi har nu hört att arvsskatten kan vara mycket hög. Vad behöver vi tänka på inför framtiden?


Av advokat Göran Rise

Sverige har som bekant ingen arvsskatt. Det har däremot vissa autonoma regioner i Spanien, t.ex. Andalusien. Att tänka på är också att arvingar som inte har skatterättsligt hemvist i Spanien taxeras enligt statlig arvsskatt. Arvsskatten är hög och progressiv. Högsta skattesats är 34 % på arvslotten, men skatten kan i extrema fall bli betydligt högre.

Arv efter svensk medborgare som är bosatt i Spanien fördelas enligt svensk rätt genom att bodelning/arvskifteshandling (herencia) upprättas inför spansk notarie. På arvslotten utgår sålunda spansk arvsskatt. 

Efter en svensk medborgare, som har skattehemvist i Spanien, skall all egendom upptagas i arvskiftet, dvs. även egendom som inte är belägen i Spanien, t.ex. bankkonton i Luxemburg och sommarstugan i Sverige. Egendomen antecknas till marknadsvärde minus skulder.
 
Jag råder Dig att Du tillsammans med Din make går igenom Era tillgångar och skulder och gör en hypotetisk fördelning och arvskifte. Med detta underlag kan Du göra en beräkning av vilka skatter som skall utgå för de efterlevande. Enligt svensk arvsrätt ärver efterlevande make före gemensamma barn dock att s.k. särkullbarn, i Ert fall Din makes dotter i ett tidigare äktenskap, har rätt att utfå sitt arv efter honom. 
 
Du skall tänka på att svensk rätt innehåller möjligheter att i levande livet fördela egendom mellan makar genom äktenskapsförord. Det kan vara lämpligt ur arvsskattesynpunkt att omvandla giftorättsgods till enskild egendom. 
 
Ni bör också överväga om Ni skall upprätta ett svenskt testamente, vilket kan begränsa arvslotten för Din makes dotter.
 
Arvsskatteplanering, och i synnerhet internationell sådan, kräver en specialist. 
 
Mitt råd är att Du kontaktar en advokat med kunskaper inom detta rättsområde, innan det är för sent! 
 
Ny lagstiftning är dessutom på gång, som innebär att spansk arvsrätt skall tillämpas på svenska medborgare med skatterättshemvist i Spanien.
 
Fråga advokaten
Denna text är skriven av advokat Göran Rise på Advokatfirman Göran Rise. Har du någon fråga kan du e-posta den till: info@advokatgoranrise.com. Du kan också ringa på tlf 952 908 237.