Svenskamagasinet
WebAKTUELLA
TEMPERATURER

Costa del Sol
Click for Málaga, Spain Forecast

Stockholm
Click for Stockholm, Sweden Forecast


Malaga webcam
Málaga Webcam
Se Svensk TV

Späda skott / Nordea

För många har den märkbara uppgången i den amerikanska ekonomin blivit en av det nya årets största överraskningar. Visst fanns det vissa positiva tecken mot slutet av 2011, men analytikerna vågade inte tro på en hållbar återhämtning och de flesta håller fortfarande fast vid detta trots att allt mer nu pekar i den riktningen. Den senaste ekonomiska statistiken har varit lite blandad. Vissa siffror har inte riktigt motsvarat förväntningarna men många andra har varit betydligt bättre än väntat, och analytikernas snittprognos för USA:s tillväxt 2012 är nu betydligt högre än för bara några månader sedan.


 
 
Det mest avgörande är att vi nu börjar se en viss ljusning på bostads- och arbetsmarknaden. Fortfarande är det oroväckande många hushåll som inte har råd med sina bolån, men problemen på bostadsmarknaden uppfattas nu allt mindre som ett hinder för återhämtningen, inte minst tack vare att man räknar med fortsatt låga räntor och än så länge talar det låga inflationstrycket för detta. Situationen på arbetsmarknaden har däremot klart förbättrats de senaste veckorna. En del arbetsmarknadsstatistik har överträffat analytikernas förväntningar nästan dubbelt upp och arbetslösheten har minskat till den lägsta nivån på tre år. Ljusningen på arbetsmarknaden har också stärkt konsumenternas förtroende den senaste tiden.
 
Ligger i framkant
Många observatörer har haft på känn en tid att USA har bättre tillväxtutsikter än de övriga västländerna. Och det som hände på marknaden i slutet av förra året bekräftade detta. Dollarns förstärkning mot euron beror inte bara på skuldkrisen i euroområdet och många blev säkert förvånade att det amerikanska börsindexet S&P 500 inledde och avslutade 2011 på samma nivå, medan andra stora börsindex sjönk rejält under året. Inte heller har vi sett någon avmattning i efterfrågan på amerikanska räntepapper. Nyligen slogs budrekord vid en auktion av 10-åriga statsobligationer och räntan hamnade 30 punkter över den lägsta statsränta som någonsin noterats. Det tyder på att amerikanska statsobligationer inte bara lockar som en säker placering.
 
Men det som tagit många på sängen är dock hur snabbt den amerikanska ekonomin nu reser sig på nytt. Vissa analytiker är dock försiktiga i sina medellånga och långa prognoser. Det kan finnas en risk att marknaden underskattat hur skuldsaneringen på bostadsmarknaden kan slå mot konsumtionen, vilket skulle kunna bromsa ekonomin. Men inköpschefsindex för både tillverkningsindustrin och tjänstesektorn pekar uppåt (och ligger en bra bit över 50, som indikerar tillväxt) och det innebär att det på kort sikt ser ljusare ut för den amerikanska ekonomin än vad det har gjort på ett bra tag.