Svenskamagasinet
WebAKTUELLA
TEMPERATURER

Costa del Sol
Click for Málaga, Spain Forecast

Stockholm
Click for Stockholm, Sweden Forecast


Malaga webcam
Málaga Webcam
Se Svensk TV

Soltjänsten finns i paradiset!

Vi har mött människor i alla åldrar och situationer, individer med olika behov och önskemål.


När vi för drygt 3 år sedan tog våra första staplande steg, var vi inte säkra på om ett företag inom service branschen skulle fungera. Det krävdes att människor gav oss sitt förtroende och vågade anlita oss för uppdrag som tidigare skötts av dem själva eller andra närstående.

Vi har under de här åren arbetat intensivt med att omsätta i praktiken, förslag på tjänster vi själva inte förutsåg från början. Människor behöver ibland stöd i den form vi är vana från Sverige, något man inte direkt tänker på, när man väljer att flytta till paradiset.

Vi har under åren fått en rad förfrågningar på tjänster vi inte haft i vårt utbud, men som vi sakta men säkert infört. En sådan utveckling är den vi under hösten presenterar inom personlig assistans. Vi vänder oss till personer i Sverige som är i behov av rekreation eller rehabilitering och behöver personlig assistans. Det har varit krångligt och kostsamt för individen att anordna personlig assistans utanför Sverige och därför har många människor avstått från att resa.

Soltjänsten homeservice erbjuder tjänster från rena hushållsnära tjänster till väldigt specifika uppdrag, allt beroende på de krav och behov ni har, många gånger avgörande för individers hälsa.

Vi kompletterar i höst vår utveckling med Soltjänsten assistans och knyter starkare band till Sverige genom skapandet av Soltjänsten AB. Syftet är att profilera våra tjänster på hemmaplan, visa vilka fantastiska möjligheter som finns här på spanska solkusten: ett underbart paradis när man också har Soltjänsten. För information ring Martha på tel 655 043 922.