Svenskamagasinet
WebAKTUELLA
TEMPERATURER

Costa del Sol
Click for Málaga, Spain Forecast

Stockholm
Click for Stockholm, Sweden Forecast


Malaga webcam
Málaga Webcam
Se Svensk TV

USA: risk för haveri? /Nordea

Samtidigt som den katastrofala sysselsättningsstatistiken som publicerades för maj månad tydde på en tillbakagång i USA:s ekonomi så pekade Federal Reserves rapport om den ekonomiska utvecklingen i april-maj tvärtom på ett uppsving.


Av Stig Jogsten, Chief Representative Nordea Bank S.A.

Ändå valde Fed mindre än tre veckor senare att skriva ner sin tillväxtprognos för 2012 från 2,9 procent till 2,4 procent. I början av juli gjorde Internationella valutafonden samma sak och sänkte sin BNP-prognos för USA från 2,1 procent till 2,0 procent för 2012, och från 2,4 till 2,25 procent för 2013. Detta följdes av annan statistik som också pekade nedåt. Bland annat sjönk konsumtionen vilket bidrog till att detaljhandeln backade för tredje månaden i rad. Resultatet blev att BNP-prognosen för andra kvartalet landade på låga 1,5 procent (2 procent för första kvartalet).

Gigantiska utmaningar väntar

USA:s ekonomi tappar nu tempo mycket snabbare än de flesta analytiker förutspått. Till detta kommer en rad händelser som spär på oron för vad som kan hända under resten av året. Till att börja med har vi presidentvalet i november. Politikerna väntas lägga i stort sett all sin energi på kampanjarbete, med den påföljden att många viktiga beslut skjuts upp till efter valet.

Det viktigaste beslutet, och det svåraste dilemmat, är nog detta: Ska man genomföra de

planerade skattehöjningar och nedskärningar som ska tillföra statsbudgeten 4 biljoner dollar och riskera att landet återigen hamnar i lågkonjunktur, eller ska man göra avsteg från den hårda linjen och istället få ett ännu större budgetunderskott som kan leda till en finanskris liknande den i euroområdet? Den andra stora risken, den att USA når sitt skuldtak på 16,4 biljoner dollar, har man lyckligtvis kunnat avvärja (när lösningen på denna fråga dröjde förra året blev konsekvensen att USA förlorade sitt AAA-betyg). Med tanke på att det är valår, bedömmer vi det som osannolikt att en politisk kompromiss angående de planerade skattehöjningarna och nedskärningarna kan komma att nås innan valet.

Det är dock inte alla som delar de här farhågorna. En del analytiker menar att den svaghet som den senaste statistiken vittnar om maskerar en mer positiv underliggande utveckling i den amerikanska ekonomin, och pekar på säsongsfaktorer som de anser har gjort att läget sett värre ut än det är. När väl dessa faktorer räknats bort, anser de, bör en eventuell fortsatt nedgång bli mindre uttalad (och färsk arbetsmarknadsstatistik tyder på att de kan ha rätt). Men även om situationen inte är så nattsvart som statistiken tyder på och siffror av senare datum sett ljusare ut, så lär det bli en orolig höst på den amerikanska marknaden.

www.nordeaprivatebanking.com