Svenskamagasinet
WebAKTUELLA
TEMPERATURER

Costa del Sol
Click for Málaga, Spain Forecast

Stockholm
Click for Stockholm, Sweden Forecast


Malaga webcam
Málaga Webcam
Se Svensk TV

Advokatspalten: Frågor vid skilsmässor

"Jag och min man är gifta sedan 3 år. Vi är båda svenska medborgare och bosatte oss i Spanien för fyra år sedan. Nu är vi överens om att skiljas. Vi äger tillsammans fastigheter i Sverige och i Spanien och min man har en stor aktiedepå. Vi har inget äktenskapsförord. Min man väntar nu på ett större arv inom kort. Vad skall jag göra för att bäst ta tillvara mina intressen och rättigheter?"


Av advokat Göran Rise

Svar: Din fråga innehåller åtskilliga familjerättsliga spörsmål, som rör internationell familjerätt. Är det spansk rätt som skall tillämpas på äktenskapsskillnaden? Vilken domstol är behörig att pröva frågan? Vilken lag – svensk eller spansk- skall tillämpas på Era förmögenhetsförhållanden? När skall Du agera om Du vill få rätt till del av Din makes kommande arv?

Låt oss ”bena upp” problemställningarna.

Som svensk medborgare har Du rätt att få en svensk domstol att pröva Din begäran om äktenskapsskillnad. Du kan alltså ansöka om detta vid Stockholms tingsrätt som är behörig domstol även om Ni är bosatta i Spanien.
När det gäller den kommande uppdelningen av Era tillgångar och vilken lag som skall tillämpas är det betydligt svårare. 
 
Om Ni INTE har bestämt - genom ett särskilt avtal - att svensk rätt skall tillämpas i Ert äktenskap rörande Era förmögenhetsförhållanden skall spansk rätt tillämpas på fördelning av tillgångarna, då Ni varit bosatta i Spanien i mer än 2 år.
 
För att ett arv skall kunna ingå i bodelningen vid äktenskapsskillnad måste arvet ha tillfallit den arvsberättigade.
 
Då spansk rätt innehåller bestämmelser om att arv som tillfaller make/maka är enskild egendom kommer Du inte att få del av arvet även om Du väntar med att ansöka om äktenskapsskillnad till dess arvet tillfallit honom.
 
Mitt råd är att Du och eventuellt Din make tillsammans konsulterar en advokat som är insatt i såväl svensk som spansk internationell familjerätt.
 
 
 
Fråga advokaten
Denna text är skriven av advokat Göran Rise på Advokatfirman Göran Rise. Har du någon fråga kan du e-posta den till: info@advokatgoranrise.com. Du kan också ringa på tlf 952 908 237.